Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

Molenlanden: sluitende begroting én ambities realiseren

  •   380 keer gelezen

MOLENLANDEN • De begroting van de gemeente Molenlanden over het jaar 2020 sluit met een positief saldo van 115.615 euro. Ook kan de gemeente haar ambities van het Samenlevingsprogramma 2019-2022 realiseren. De woonlasten stijgen minder dan 1 procent

Het college van Molenlanden heeft de begroting deze week vastgesteld. De gemeenteraad vergadert op 5 november (meningvormend) en 12 november (besluitvormend) over de plannen.

In de begroting van Molenlanden zijn de thema's van het Samenlevingsprogramma verwerkt. Wethouder Bram Visser van financiën: "Het is een goede vertaling van plannen waarover we in gesprek zijn geweest. Een mooie basis om de Molenlandse koers in te zetten."

Voor het komende jaar kiest het college voor versnelling op de thema's 'Wonen en leven in Molenlanden'en 'Verkeer en vervoer in Molenlanden. Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend van belang.

Prioriteit is ook de ontwikkeling van de zorgsector. Het is voor Molenlanden een uitdaging om de zorg goed en toegankelijk voor iedereen te houden. Het college ziet de noodzaak van forse sturing op de jeugdzorg. Om de kwalitatief juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, wil het college voorkomen dat er een keus moet worden gemaakt tussen 'geen kind tussen de wal en het schip' en het hanteren van een maximaal budget, oftewel 'op-is-op'.

"We geloven erin dat door het gezin centraal te stellen en bureaucratie te verminderen een daling van kosten mogelijk is", aldus het college. Hier zet het gemeentebestuur deze periode actief op in.

Bezuinigen
Ook met al bovenstaande plannen sluit de begroting van 2020 met een positief saldo van 115.615 euro. Het meerjarenperspectief is echter niet sluitend. De gemeente moet daarom bezuinigen. De uitkomst van het meerjarenperspectief laat wel zien dat vooral de jaren 2022 en 2023 aanzienlijk voordeliger zijn dan de kadernota aangaf, maar nog steeds is er een negatief saldo vanaf 2021. Het betekent wel dat de bezuinigingsopgave een stuk kleiner is.

"Wij hebben in de begroting 2020 een eerste ronde van meer technische bezuinigingen opgenomen. Daardoor, en als gevolg van een positieve bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds, is het te bezuinigen bedrag lager", aldus het college.

Geen hinder
Bezuinigingen realiseert Molenlanden het liefst 'onder de motorkap'. De gemeente past technische instrumenten toe waar een inwoner of ondernemer geen hinder van ondervindt. Het koersdocument bezuinigingen dat is opgesteld, schetst de aanpak op het moment dat de bezuiniging niet gehaald wordt met maatregelen die geen of minimale gevolgen hebben voor de samenleving.

Wethouder Bram Visser: "Dan moet aan andere knoppen worden gedraaid. Bij deze knoppen zoeken we samen met onze samenleving, net als bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma, naar de balans tussen de ingezette koers en onze financiële mogelijkheden."

Woonlasten
In de begroting is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de lokale lasten in Molenlanden in 2020. Een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt in 2020 805 euro aan gemeentelijke belastingen. Dit is een stijging van minder dan 1%. De woonlasten stijgen door de inflatiecorrectie op de OZB en de rioollasten. De afvalstoffenheffing daalt licht.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }