Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Nico van Ganzewinkel

Avres: Nieuwe kringloopwinkel is geen bedreiging

  •   1294 keer gelezen

REGIO • Avres is bereid om bij de komst van een nieuwe commerciële Kringloopwinkel in Gorinchem samen te werken met al bestaande 'non-profit' kringloopwinkels.

Eerder hadden de samenwerkende organisaties aan de bel getrokken omdat de komst van de nieuwe winkel een acute bedreiging zou zijn voor het voortbestaan van de lokale winkels.

De Kringloopwinkel zal worden gevestigd op een locatie aan de Spijksedijk in Gorinchem. Het is een initiatief van Avres en bedrijf Het Goed. In de kringloopwinkel kunnen mensen aan de slag die vooralsnog niet 'werkfit' zijn of een arbeidsbeperking hebben. De winkel gaat zich vooral bezighouden met kledinginzameling.

Reële loonwaarde
De kringloopwinkel biedt mensen betaald werk aan tegen (reële) loonwaarde waardoor zij zich beter (en meer gewaardeerd) kunnen ontwikkelen naar een vervolgstap bij reguliere werkgevers. Op deze wijze functioneert de kringloopwinkel als een zogeheten springplanklocatie voor mensen op weg naar gangbaar betaald werk. 

'Het Goed' heeft haar bedrijf/organisatie ingericht op mensen die nog ontwikkelstappen moeten zetten of die tegen loonwaarde werken in een meer beschermde setting. Avres richt zich vervolgens op de plaatsing, training, ondersteuning en begeleiding van mensen.

Zij is hierdoor als geen ander in staat om het specifieke ondernemerschap dat is vereist voor deze kringloopwinkel inhoud en vorm te geven. Avres richt zich vervolgens op de plaatsing, training, ondersteuning en begeleiding van mensen.

Oplossingsrichtingen
Het bestuur van Avres heeft donderdag in een brief benadrukt dat men de zorgen van de lokale 'non-profit' organisaties serieus neemt. "Daarom werken we intensief aan oplossingsrichtingen en hechten we aan een transparant en zorgvuldig proces." Avres heeft op 27 mei een gesprek gehad met de organisaties. "Wij zijn het met de kringlooporganisaties eens om niet tegenover elkaar te staan, maar te zoeken naar gezamenlijkheid. De komende periode willen wij met de kringlooporganisaties verder onderzoeken hoe die gezamenlijkheid vorm kan krijgen."

Avres en Het Goed hebben samenwerking voor ogen 'waarvan alle partijen kunnen profiteren met van eigen focus en unieke identiteit.' "Dat zorgt voor een mix van elkaar versterkende kringlopen in een regio waar veel inwoners genegen zijn sociaal ondernemerschap te ondersteunen." 

Delen van kleding
Het Goed denkt concreet bijvoorbeeld aan het delen van kleding, het uitwisselen van opgeknapt huisraad uit werkplaats, het bijspringen bij het ophalen van huisraad wanneer bezetting of vervoer een probleem is. 

Avres is bereid tot samenwerking die voor alle partijen meerwaarde biedt. "Waarbij we een beroep doen op de bereidwilligheid en een toekomstgerichte houding van alle partijen."

Volgens Avres is er geen reden om aan te nemen dat de komst van de nieuwe winkel leidt tot verdringing van het marktaandeel van de bestaande kringlopen in Gorinchem. "Te meer daar Het Goed samenwerkingsafspraken wil maken om eventuele negatieve gevolgen voor vraag en aanbod bij bestaande kringlopen op te vangen." 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }