Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Dergelijke boerderijen komen de komende jaren vrij.
• Dergelijke boerderijen komen de komende jaren vrij.

Aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing in de Alblasserwaard

  •   keer gelezen

REGIO • Door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving zal er de komende jaren naar schatting  ruim 377.026 vierkante meter aan agrarische woon- en bedrijfsgebouwen leeg komen te staan in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.


Voor ruilverkavelingsboerderijen is bij het  huidige ruimtelijk beleid  moeilijk een passende en renderende herbestemming te vinden.

"Het is een onderwerp dat om aandacht én oplossingen vraagt", aldus het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het jaar 2030 lijkt nog ver weg, maar zo'n proces kent een lange aanlooptijd. "We zijn nu op het moment dat het probleem nog niet echt speelt, daarom is het belangrijk om er nu al bij stil te staan en alvast voor te sorteren op wat ons te wachten staat."

"Want zulke hoeveelheden (377.026 vierkante meter) roepen de vraag op hoe we als gebied hier mee om willen gaan. Wat vinden we wel wenselijke ontwikkelingen en wat niet? En wat is de impact van deze ontwikkeling op het gebied en dus de leefomgeving van ons allemaal?"

Onderzoek
De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van vrijkomende agrarische bebouwing. Hierin schetst zij ook dat zij gebiedsgericht wil gaan werken, maar dat het initiatief wel uit het gebied zelf moet komen.

"Als Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geven wij hier graag gehoor aan. Juist omdat deze ontwikkeling zoveel impact op het gebied zal hebben en vele invalshoeken kent. Het is zaak om niet te wachten tot het probleem er is, maar gezamenlijk aan een oplossing te werken. Daarom organiseren we een serie bijeenkomsten rondom dit thema."

Probleem belichten
Tijdens de bijeenkomsten worden alle stakeholders betrokken en krijgen gelegenheid om het vraagstuk vanuit de eigen en de andere oogpunten te belichten. "Op die manier willen wij komen tot een breed gedragen visie rondom dit thema en kan het als input dienen voor nog vorm te geven beleid."

Er worden binnenkort drie bijeenkomsten gehouden, waarbij telkens een ander thema centraal staat. De eerste is op woensdag 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur op Kaasboerderij Kuiper aan de Heideweg 2 te Giessenburg. Dan staat het thema  'Landschap' centraal.

Op woensdag 8 november gaat het in de Maria Johanna Hoeve aan de Nieuwendijk 20 in Noordeloos over de stoppende boer (ook van 19.30 tot 22.00 uur) en op woensdag 29 november wordt er bij Nescio Events aan de Elzenweg 19 in Bleskensgraaf gesproken over de overheid.

Voor meer informatie: www.gebiedsplatform.nl.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier