Afbeelding
Foto: 123RF

Gemeente Altena houdt elf miljoen in de knip: vooral doordat plannen niet zijn uitgevoerd

Nieuws 1.722 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena heeft in 2022 maar liefst elf miljoen euro die was begroot, niet uitgegeven. Dat komt neer op een percentage van zeven procent op een begroting van ca. 160 miljoen euro. Dat is hoger dan het ‘topjaar’ 2019 toen Altena 6,4 procent overhield. In een recent onderzoek van de rekenkamer, dat op verzoek van de gemeenteraad werd uitgevoerd, worden de overschotten als niet wenselijk bestempeld. 

Wethouder Hans Tanis geeft uitgebreid uitleg over het overschot van elf miljoen. Bijna de helft van het bedrag (vijf miljoen) komt doordat zaken niet zijn uitgevoerd.  Eén van de voorbeelden is het niet uitvoeren van groot onderhoud aan de zwembaden, volgens planning wordt dit in 2023 alsnog uitgevoerd. 

Veel openstaande vacatures
Eén van de oorzaken is het aantal openstaande vacatures bij de gemeente. Dat levert overigens financieel wel een voordeel op, zo werd voor 400.000 euro bespaard op de personeelskosten.

Verder hield de gemeente 2,2 miljoen euro over van de extra gelden voor huisvesting van Oekraïners, ook dit geld wordt in 2023 alsnog voor dit doel besteed. Van het overschot van elf miljoen euro wordt een miljoen veroorzaakt door hogere rente op de voorziening voor wethouders pensioenen. 

Betere planning
In het onderzoek van de rekenkamercommissie over de jaarlijkse overschotten vanaf 2019 zijn de bedragen opgenomen van de voorbije jaren. Zo bleef in 2019 7,5 miljoen euro over; in 2020 ging het om bijna drie miljoen euro en in 2021 steeg het tot bijna vijf miljoen euro. Als mogelijke oorzaken worden corona en krapte op de arbeidsmarkt genoemd. 

De rekenkamer adviseert de raad om het college niet te overvragen en eigen ambities te temperen om zo overschotten in de toekomst te voorkomen. Het college krijgt als advies om een betere planning te maken, zodat projecten wel uitgevoerd worden.

Tekort voorzien in 2024
In 2023 is de gemeente Altena in elk geval 1,1 miljoen euro meer kwijt aan de salarissen van het ambtelijke personeel. Ook voor jeugdzorg wordt 800.000 euro meer geraamd. Door minder te bezuinigingen op de herijking van het sociaal domein wordt 600.000 euro uitgetrokken.

Voor de komende jaren laten de financiën van de gemeente Altena een minder rooskleurig beeld zien. Zo wordt in de kadernota nu nog een tekort van 600.000 euro voorzien in 2024. De gemeentelijke belastingen gaan daarvoor niet extra omhoog, deze volgen volgens wethouder Tanis het inflatiepercentage.

Inzet op armoedebeleid
Na uitleg over alle cijfers lieten de vijf wethouders weten waar ze zich in 2024 op gaan richten. Wethouder Anneloes van Hunnik wil vooral meer werk maken van armoedebeleid. In de voorbije tijd zijn al meer aanvragen voor energietoeslag ingediend dan verwacht, maar de wethouder wil door meer communicatie de doelgroep nog beter bereiken. Verder gaat de gemeente Altena versneld de aanleg van de ecologische verbindingszone oppakken, in totaal gaat het om vijftien kilometer.

Plannen voor nieuwe scholen
Onderwijswethouder Wendy van Ooyen wil in 2024 verder met de plannen voor nieuwe scholen in Veen (Oranje Nassausschool), Genderen (Het Fundament) en Wijk en Aalburg (Henri Dunantschool). Het Baken in Werkendam en het Altena College in Sleeuwijk worden uitgebreid en verbouwd.

Voor de bedrijventerreinen in de regio wordt in het kader van duurzaamheid door wethouder Roland van Vugt gekeken naar de energie-infrastructuur. Zo loopt al een pilot op de Rietdijk om samen met bedrijven te kijken hoe bijvoorbeeld restwarmte van het ene bedrijf bijdraagt aan de warmtevraag van een ander bedrijf. 

Aanpakken (verkeers)veiligheid
Wethouder Shah Sheikkariem wil in 2024 vooral het onderhoud en de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed uitvoeren. Wethouder Hans Tanis wil aan de slag met verkeersveiligheid, onder andere op de Parallelweg in Giessen. De OV-hubs (Tol en Kromme Nol) wil hij aantrekkelijker inrichten voor bijvoorbeeld elektrische fietsen. Op de Tol wordt ook het cameratoezicht uitgebreid met Tol-Oost, nu is dat alleen nog op Tol-West.

Verder denkt burgemeester Egbert Lichtenberg ook aan de inzet van mobiele camera’s.

Hannie Visser

Freelance-redacteur Het Kontakt Altena

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Specifieke zorg voor jonge kankerpatiënten in Beatrixziekenhuis in Gorinchem Nieuws gisteren
Afbeelding
'Kringloopwinkels' in opmars: op steeds meer plekken in Altena krijgen spullen een tweede leven Nieuws 1 okt., 19:45
Afbeelding
Kunst en cultuur in de spotlight op Uitmarkt Altena: 'Er gebeurt heel veel in Altena' Nieuws 1 okt., 18:13