• Afbeelding ter illustratie.
• Afbeelding ter illustratie. Foto: 123RF

Massaal bezwaar tegen grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Andel

Algemeen 1.481 keer gelezen

ANDEL • Dat de meeste inwoners van Andel de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg niet zien zitten is al enige tijd duidelijk. De afgelopen weken werd dit nogmaals bevestigd, doordat een groot aantal inwoners bezwaar aantekenden tegen het voornemen van het college om hiervoor een vergunning te verstrekken.

Ruim 900 schriftelijke bezwaren werden er bij de gemeente Altena ingediend. Dit aantal betreft meer dan vijftig procent van het aantal inwoners van Andel, boven de achttien jaar. Enkele weken geleden deed wethouder Shah Sheikkariem tijdens een raadsvergadering nog de oproep aan de inwoners van Andel, om zoveel mogelijk hun stem te laten horen. De zienswijzen die de inwoners zouden inbrengen, zouden bij het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag meegewogen worden, gaf hij te kennen. Mogelijk is dit één van de redenen dat zoveel inwoners van Andel een zienswijze hebben ingediend.

Te grootschalig
In de zienswijzen komt de strekking van de meeste reacties erop neer dat men de aangevraagde huisvesting te grootschalig vindt, ten opzichte van het aantal inwoners van het dorp en dat hierdoor de leefbaarheid ernstig onder druk komt te staan. Met de aanvraag voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten neemt het aantal inwoners van Andel in één keer met ruim tien procent toe. “Dit doet een beroep op bijvoorbeeld de zorg in het dorp, het verenigingsleven, de publieke voorzieningen, enzovoort”, laten enkele bezorgde inwoners weten. 

Verkeersveiligheid
Ook de verkeersveiligheid op onder andere de Middenweg, is een veel gehoord argument van de inwoners. Door de komst van 274 extra inwoners zal deze weg in Andel nog meer gebruikt worden. Ook is er nog geen vrijliggend fietspad langs de weg gerealiseerd, wat de veiligheid voor fietsers te goede zou komen. “En alles wat er nog niet is, kan nog niet gebruikt worden”, aldus de bezwaarmakers.

Tot slot vinden veel inwoners van Andel de onderbouwing van de aanvrager voor het aantal arbeidsmigranten niet logisch. “Het is buitengewoon bijzonder te noemen dat de aanvrager niet van plan is te starten met de realisatie van de glas/tuinbouw, maar met de huisvesting. De noodzaak van huisvesting is pas aanwezig als de kassen staan, maar de aanvrager is van plan te starten met de huisvesting. Dit is voor vele inwoners een argument om de vergunning af te wijzen, omdat de noodzaak van huisvesten in zijn totaal niet aanwezig is.”

Twintig unieke brieven
Het college wordt flink aan het werk gezet met het grote aantal ingediende zienswijzen, die bestaan uit twintig unieke brieven. “Ik vind het een enorm groot aantal zienswijzen”, zegt wethouder Shah Sheikkariem. “Het was deels te verwachten, omdat er vorig jaar met de handtekeningenactie ook veel reacties bij ons zijn binnengekomen. We zullen intern de prioriteiten scherp tegen het licht moeten houden.”

“De reacties worden allemaal individueel behandeld. Alle zienswijzen worden intern verwerkt in een zogenoemde nota van zienswijzen”, legt een woordvoerder van de gemeente het proces uit. “In deze nota staan alle overwegingen benoemd én of de zienswijze, per geval, aanleiding geeft om de vergunning te wijzigen of aan te passen. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een nadere motivering op te nemen, of aanvullende voorwaarden te stellen.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Einde subsidie voor waterbesparende maatregelen komt in zicht: groot deel subsidiepot vergeven Algemeen 2 feb, 15:08
Afbeelding
Waterschap Rivierenland inspecteert 550 kilometer dijk na hoogwaterseizoen Algemeen 2 feb, 14:53
Afbeelding
Eerste aanzet tot Businesspark Werkendam succesvol: 'Men is kennelijk nieuwsgierig' Algemeen 2 feb, 08:16