Afbeelding

Genderen breidt uit, maar voor wie precies?

Algemeen 1.059 keer gelezen

GENDEREN • Genderen heeft huizen nodig en daarom buigt de gemeenteraad zich deze maand over de nieuwe contouren van het dorp. Inwoners en politiek vragen zich af of de nieuwbouw wel daadwerkelijk in de behoefte voorziet.

Verschillende inwoners gaven dinsdagavond in de Aalburgse raadszaal hun mening over de nieuwe structuurvisie en het gewijzigde bestemmingsplan voor Genderen, een flinke papierwinkel die bijvoorbeeld nieuwe woningen in het dorp mogelijk moet maken. Sommigen insprekers gingen in op hun persoonlijke zaak, anderen richtten hun pijlen op de door het college voorgestelde uitbreidingslocaties aan de zuidkant – grofweg tussen de Kerkstraat en de Tol – en de Doevensestraat, waar Ruimte voor Ruimte-kavels gepland zijn.

Henri van Hemert, tegenwoordig zelf woonachtig aan de Kerkstraat, vreest vooral voor zijn uitzicht. "Wat gaat er straks bij ons achter gebeuren?", vraagt hij zich af. "En in hoeverre kan de Genderenaar daar een woning kopen? Dat er starters- en seniorenwoningen nodig zijn had ik zelf ook wel kunnen bedenken, maar waarop is precies gebaseerd dat er zoveel woningen voor de inwoners van Genderen nodig zijn?" Het vorige huis van Van Hemert aan de Ruiterhof is immers gekocht door mensen uit Tilburg, hield hij de gemeenteraad dinsdag voor. 

Ruimte voor Ruimte
Inspreker Cees van Mersbergen maakte een vergelijkbaar punt, maar dan in relatie tot de Ruimte voor Ruimte-woningen aan de Doeverensestraat. Samengevat: Wie is er precies gebaat bij de komst van grote huizen op ruime kavels, waarvoor ook nog eens diep in de buidel moet worden getast?

Wethouder Wijnand van der Hoeven noemde de plannenmakerij een 'Gordiaanse knoop', waar de gemeente Aalburg mee zit. Uit onderzoek en demografische groei blijkt dat er huizen bij moeten in Genderen en daarbij is uitgegaan van starters en senioren die graag in het kerkdorp willen blijven wonen.

Uitbreiding naar het noorden is vanwege de bedrijven die daar gevestigd zijn én de mogelijke geluidsoverlast van de provinciale weg N283 geen optie, dus komt de zuidkant in beeld. "Elke vierkante meter die bebouwd wordt heeft impact", gaf de wethouder toe. "Maar inbreiding is amper mogelijk."

Leefbaarheid
Van der Hoeven heeft er geen moeite mee dat nieuwe huizen straks eventueel niet bewoond worden door mensen afkomstig uit Genderen. "Daar is dan de markt aan het werk. Als zich tien gezinnen met kinderen in het dorp vestigen is dat alleen maar goed voor de leefbaarheid."

De politiek heeft niet zozeer moeite met de zuidkant als zoeklocatie bleek dinsdagavond, maar Kees de Waal van Progressief Altena zette wel vraagtekens bij het motief van het college. "Uw motief is om ruimte voor de bedrijven aan de noordkant te creëren", zei hij tegen Van der Hoeven.

"Het is voor die bedrijven mooi dat ze uit hun jasje groeien, maar wat Progressief Altena betreft hoeft dat niet per se op de huidige locatie. Ze zouden een oplossing moeten zoeken op een bedrijventerrein." Daarnaast deelt De Waal de opvatting van een van de insprekers over de Ruimte voor Ruimte-kavels aan de Doeverensestraat. "Wat is daar het voordeel van voor Genderen?"

Van der Hoeven probeerde de fractieleider van Progressief Altena wat dat betreft gerust te stellen. "Het is een schitterende plek om te wonen, maar uw rol als raad is nog niet uitgespeeld. Als er concrete aanvragen voor die locatie komen, komen we bij u terug."

Opkopen
Een ander punt dat zowel bij de insprekers als bij partijen als SGP, ChristenUnie en Progressief Altena speelt is het opkopen van woningen in Genderen, die weer wordend doorverhuurd. "Een landelijk probleem", stelde Van der Hoeven.

Investeren in huizen is door de lage rentestand aantrekkelijk en zo'n twintig tot 30 procent van het woningaanbod wordt opgekocht door investeerders, legde hij uit. "Ik herken dat beeld dus wel en ik weet niet of in die huizen ook arbeidsmigranten gevestigd worden, maar dat sluit ik niet uit." Voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt overigens wel een plan van aanpak klaar, maar de nieuwe gemeenteraad buigt zich na 1 januari over nieuwe regelgeving op dit terrein.

VVD-raadslid en inwoner van Genderen Bert Bouman brak overigens een lans voor de investeerders die huizen opkopen en doorverhuren. "Zij zorgen er zo ook voor dat mensen uit Genderen in Genderen kunnen blijven wonen."

Over twee weken staat het onderwerp opnieuw op de raadsagenda.

Tom Oostra

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

• De auto belandde op zijn kop in de sloot.
Auto met gezin erin belandt op zijn kop in sloot aan Killeweg in Hank 112 16 uur geleden
• Huisarts Laurens van Ede met de palliatieve kit.
Werkendamse huisarts Laurens van Ede bedacht palliatieve kit: 'Heeft niets met euthanasie te maken' Nieuws 21 apr, 13:06
• Knooppunt Hooipolder, waar de werkzaamheden aan de A27 zijn begonnen.
A27- en A15-verkeer staat voor uitdagingen: grote hinder in juli en augustus Nieuws 21 apr, 08:42

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden