Afbeelding
Foto: nl123rf.com

Klankbordgroep en Werkgroep L2 zegt Nee: ‘Online enquête over windturbines in Molenlanden bleek een wassen neus’

Nieuws windmolens 1.730 keer gelezen

BRANDWIJK-MOLENAARSGRAAF • De online enquête over de zoeklocaties om windturbines in Molenlanden en Gorinchem te plaatsen bood geen kans om de mening van de inwoners van Alblasserwaard goed weer te geven. Dat stellen Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee in een brief aan de gemeenteraad van Molenlanden.

‘De enquête over zo’n belangrijk onderwerp als de plaatsing van gigantische windturbines in de Alblasserwaard, met zeer grote gevolgen voor de gezondheid, milieu en veiligheid in het kader van burgerparticipatie, is een wassen neus gebleken’, vatten de leden samen.

De toelichting van het onderzoeksbureau Populytics dat de enquête uitvoerde, op 22 april, maakte het er volgens de inzenders van de brief alleen maar erger op. ‘De presentatie was tenenkrommend. Daarna namen de zorgen vanuit de klankbordgroepen van de verschillende zoekgebieden nog verder toe.’

‘Nee zeggen tegen windturbines kon niet’

Kritiek hebben de klankbordgroep en de werkgroep bijvoorbeeld om de opzet, waardoor geen algemeen ‘nee’ gezegd kon worden tegen de plaatsing van windturbines. ‘De invullers werden gedwongen om de windmolens te verdelen over de verschillende locaties. Anders kon je niet verder in de enquête.’

Ook kon iedere deelnemer voor elk zoekgebied de voorkeur aangeven. ‘Dit is van wezenlijk belang voor het wegen van de antwoorden. Het is zeer waarschijnlijk dat een persoon buiten het zoekgebied minder moeite heeft met de plaatsing, terwijl iemand die op korte afstand woont overlast zal gaan ervaren.’

‘Inwoners waren uitgesloten van deelname’

Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee stellen daarnaast dat een aantal inwoners uitgesloten was van deelname. ‘Verschillende inwoners hebben (tijdig) een papieren versie aangevraagd. Tijdens de bijeenkomst op 22 april, maar ook uit eigen ervaring, blijkt dat de aanvragers deze niet hebben ontvangen of pas na sluiting van de enquête.’

Zij zijn daarom van mening dat de enquête aan alle kanten rammelde. ‘Er kunnen geen conclusies uit worden getrokken, laat staan dat van burgerparticipatie kan worden gesproken.’

Om over deze punten het gesprek aan te gaan, nodigt Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf en Werkgroep L2 zegt Nee de raadsleden uit voor een bijeenkomst in Molenaarsgraaf op 23 mei. Wethouder Jan Lock heeft al beloofd dat hij komt.

‘Inwoners kunnen wel aangeven dat zij geen windmolens willen’

In een reactie laat RES Alblasserwaard weten dat er wel degelijk vragen in de enquête staan, waarbij inwoners aan kunnen geven geen windmolens in de regio te willen (zie afbeelding hieronder). ‘Mensen die aangaven dat zij geen windmolens willen krijgen vervolgens de vraag of zij de vragen over de mogelijke locaties voor windenergie wel of niet willen invullen.’


En Populytics reageert: ‘Deelnemers kunnen kiezen voor de optie om in de raadpleging alleen argumenten tegen windenergie in de Alblasserwaard in te brengen. We zien dat er deelnemers zijn die kiezen voor deze optie en de vraag over de locatie van de zes windmolens overslaan.’ 

Criterium van een goede raadpleging is volgens het bureau dat mensen die geen advies willen geven over een vraagstuk ook de kans geeft om geen advies te geven, maar wel hun argumenten. ‘Deze raadpleging voldoet hieraan, omdat deelnemers ervoor kunnen kiezen alleen argumenten tegen windenergie te geven en om de rest van de vragen over te slaan.’

Elf aanvragen voor papieren versie

Wat betreft het uitsluiten van deelname van inwoners stelt RES Alblasserwaard dat er elf aanvragen zijn binnengekomen voor een papieren versie. Deze zijn op 12 april verzonden. Nadat er bericht kwam dat de enquêtes nog niet waren ontvangen, is afgesproken dat als ze later binnen zouden komen dan 23 april, Populytics deze alsnog mee zou nemen.’

De kritiek op de presentatie van 22 en 23 april is volgens RES Alblasserwaard niet terecht. ‘Er is duidelijk toegelicht dat nog niet alle data verwerkt en geanalyseerd zijn. Specifiek bijvoorbeeld ook over de relatie tussen wat mensen vinden en waar ze wonen. Het is jammer dat de feedback en kritiek die nu geuit wordt is gebaseerd op een onvolledig beeld.’

Reden van het presenteren van eerste uitkomsten is om met de werkgroepen te delen welke argumenten per zoeklocatie worden gegeven. ‘Hiermee konden de werkgroepen hun adviezen verrijken/ gebruiken als check of zij nu alle onderwerpen en aandachtspunten voor hun gebied in beeld hebben.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden