• De presentatie op de zolder van Kaasboerderij De Graafstroom.
• De presentatie op de zolder van Kaasboerderij De Graafstroom. Foto: Buurkracht

‘Bleskensgraaf over tien jaar aardgasvrij’

Algemeen 1.958 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Bleskensgraaf in 2032 aardgasvrij. Dat is de ambitie die ‘het dorpsteam’ woensdagavond 7 december presenteerde tijdens een informatieavond in Kaasboerderij De Graafstroom.

Het dorpsteam van Bleskensgraaf bestaat uit een aantal inwoners van het dorp die zich betrokken voelen bij de energietransitie. Zij worden ondersteund door de gemeente Molenlanden, die daarbij de hulp ingeschakeld heeft van Buurkracht, een organisatie die mensen in wijken en buurten bij elkaar brengt voor grote projecten.

Er waren bijna 50 mensen op af gekomen, die zich lieten informeren over de plannen en ambities van het dorpsteam. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar het energieverbruik in het dorp, zodat duidelijk wordt welke doelstelling behaald moet worden. De inwoners van Bleskensgraaf verbruiken met elkaar, zonder dat daarbij de industrie is meegerekend, ongeveer anderhalf miljoen kuub gas per jaar.

Bij een volledige overgang naar elektriciteit is er in 2032 naar verwachting zo’n 9 miljoen Kilowatt stroom nodig. Als dat door zonnepanelen en windenergie opgebracht moet worden, betekent dat er zo’n 10.000 zonnepanelen en één windmolen van 108 meter hoog neergezet moet worden. Die molen levert ongeveer 6 miljoen Kilowatt stroom op.

Probleem is echter dat zo’n hoge windmolen niet toegestaan is in het Groene Hart. Van de provincie mogen windmolens in het Groene Hart maximaal 45 meter hoog zijn, maar de gemeente Molenlanden heeft de maximum hoogte momenteel op 15 meter staan. Er zijn ongeveer 200 van dergelijke windmolens nodig om evenveel energie op te wekken als die ene grote windmolen van 108 meter.

“Dat betekent dat je langs de linten van Bleskensgraaf ongeveer om de 50 meter een windmolen van 15 meter moet neerzetten”, berekende Karel van den Berg, één van de leden van het dorpsteam. Voorzitter Jan Boele benadrukte dat er nog geen keuzes gemaakt zijn en dat er nog meer scenario’s mogelijk zijn om de doelstelling in 2032 te behalen.

Een ander scenario dat uitgewerkt was, gaat bijvoorbeeld uit van energiewinning met een biogasinstallatie. Daarmee kan groen aardgas gewonnen worden uit plantenresten, ander groenafval en zelfs met koeienmest.

Vanuit het publiek werd ook de mogelijkheid van waterstof geopperd, een energiebron waarmee momenteel druk geëxperimenteerd wordt in Nederland. Zelfs een kerncentrale werd genoemd. “We weten waar we uit willen komen, maar op welke manier, dat weten we nog niet”, vertelde wethouder Jan Lock van onder meer energie en warmtetransitie. Hij was tijdens de avond aanwezig.

Vanuit de zaal werd enthousiast meegedacht, wat Jan Boele ertoe bracht om een open uitnodiging neer te leggen voor uitbreiding van het dorpsteam. Belangstellenden kunnen zich melden via info@bles2032.nl. “We hopen op een zwaan-kleef-aan werking. Iedereen die ideeën heeft en mee wil denken, is welkom.”

Het is de bedoeling om op korte termijn een professioneel adviesbureau in te schakelen, dat samen met de werkgroepen van het dorpsteam de mogelijke scenario’s zal toetsen en uitwerken. Er volgen dan ook nog meer informatieavonden. “We hebben nog geen datums voor onze volgende stappen, maar we willen graag verder in marstempo”, aldus Jan Boele. “Over negen tot twaalf maanden ligt er een plan.”

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app