Afbeelding

Gemeentebestuur steunt plannen voor Brede School in Groot-Ammers

Algemeen 1.234 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het college van Molenlanden heeft deze week ingestemd met de verdere plannen voor een Brede School in Groot-Ammers op de voorkeurslocatie Molenbuurt. In deze brede school krijgen de drie basisscholen in Groot-Ammers, OBS De Ammers, CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth samen met Wasko kinderopvang onderdak. Ook is er nog ruimte voor andere functies die passen bij de brede school.

In april 2021 wees de gemeenteraad de Molenbuurt al aan als voorkeurslocatie voor de nieuw te bouwen brede school. Na dit raadsbesluit vonden verschillende onderzoeken plaats. Onder andere onderzoek naar verkeer, water en bodem, flora en fauna en archeologie. In het verkeersonderzoek worden enkele maatregelen voorgesteld om de toekomstige verkeerssituatie te verbeteren. Deze maatregelen worden eind 2022 door adviesbureau Antea Group verder uitgewerkt.

Nu de onderzoeken zijn afgerond, concludeert het college dat de voorkeurslocatie geschikt is voor de beoogde ontwikkeling. Met dit besluit en een programma van eisen start de ontwerpfase. De gemeente gaat een ontwerpteam samenstellen, waarbij onder meer een architect wordt geselecteerd. Ook zal binnenkort een intentieverklaring tussen de partijen worden ondertekend.

Omwonenden
De gemeente is in gesprek gegaan met omwonenden tijdens bijeenkomsten. Daar is onder andere een bewonerspanel uit voortgekomen dat meedenkt en adviseert op allerlei aspecten van de ontwikkeling. Denk aan weginrichting, verkeer, parkeren en het ontwerp van de brede school. Wethouder Bram Visser: “We hebben met elkaar een mijlpaal bereikt, een toekomstbestendige brede school voor Groot-Ammers. Sinds het raadsbesluit hebben we voor- en tegenstanders gesproken over de keuze voor locatie. We hebben zorgvuldig af laten wegen of deze locatie geschikt is.”

In Groot-Ammers staan diverse herinrichtingen en wegreconstructies op de planning. De gemeente kijkt met een integrale blik naar deze werkzaamheden (onder meer de Molenlaan en het Merelplantsoen) in relatie tot de brede school. “Ook de verkeerssituatie en veiligheid in de omgeving van de school hebben onze grote aandacht. Onder andere inwoners en ouders houden ons daar scherp op. Goed dat we in nauw contact staan met het bewonerspanel. Samen gaan we voor het best haalbare resultaat.” aldus Bram Visser.

Omwonenden, ouders en geïnteresseerden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze zijn te vinden op www.projectenmolenlanden.nl/dorpskern/groot-ammers. Hier staat ook extra informatie, zoals het verkeersrapport.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie