Afbeelding

Unaniem standpunt gemeenteraad: gebouwen moeten toegankelijker worden voor iedereen

Nieuws 811 keer gelezen

WEST BETUWE • Tijdens de raadsvergadering van dinsdag is een motie van GroenLinks unaniem aangenomen. Men wil in de toekomst de openbare ruimte en gebouwen met een publieke functie beter toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld toegankelijk maken voor rolstoelbestuurders. 

Dit wil men doen door het te verankeren in het huidige beleid en toekomstige bouwplannen.

In de uitwerking gaat het vaak mis
Want wat blijkt? Ook al vindt iedereen toegankelijkheid belangrijk, de uitwerking in de praktijk is vaak een zoektocht. Er is goede wil en groeiend bewustzijn binnen de ambtelijke organisatie, en de samenwerking met ervaringsdeskundigen, vaak vanuit het platform Toegankelijk West Betuwe, wordt gezocht.

Maar toch gaat het nog vaak mis, en worden aanbevelingen niet overgenomen of regelgeving ‘Ontwerpen voor iedereen’ (zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2008 en de uitwerking van het VN-verdrag Handicap 2016) in de praktijk niet overal toegepast.

Deze motie beoogt bestaande en verzamelde kennis vast te leggen en niet verloren te laten gaan. Een richtlijn schept eenduidigheid. 

Oplossingen tijdens de bouw
De bouwtechnische- of ontwerpeisen zijn dan vastgelegd en geven een basis om in de uitwerking gezamenlijk tot goede oplossingen te komen. Waar nodig op maat. Bij elke renovatie is bekend waar deze wat toegankelijkheid betreft aan moet gaan voldoen. Het is een dynamisch stuk waarin ambtenaren en ervaringsdeskundigen samen optrekken.

Motie unaniem aangenomen
De motie is opgesteld door GroenLinks en mede ingediend door PvdA, CU, CDA, VVD, LLB, DB en vervolgens door alle partijen aangenomen. GroenLinks is blij dat de hele raad dit onderwerp serieus neemt en hiermee dit belangrijke onderwerp stevig op de kaart heeft gezet.

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden