Govert van Bezooijen vertelt namens het college meer over de perspectiefnota.
Govert van Bezooijen vertelt namens het college meer over de perspectiefnota. Foto: Gemeente West Betuwe

Wethouder van Financiën Govert van Bezooijen geeft uitleg over perspectiefnota West Betuwe 2023

28 jun, 11:16 Algemeen 6 keer gelezen

WEST BETUWE • Op maandag 4 juli behandelt de gemeenteraad de perspectiefnota 2023. Dit is de eerste perspectiefnota van deze bestuursperiode. Het nieuwe college is uit de startblokken. De gemeente West Betuwe is in beweging.

Namens het college vertelt Govert van Bezooijen, wethouder van Financiën, meer over deze nota. “Besturen kan je zien als het lopen van een estafette. Iedere vier jaar geeft het ene college het stokje door aan het andere college. Het nieuwe college is uit de startblokken. We zijn in beweging! De estafette lopen we niet voor onszelf. We zijn in beweging voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij zijn West Betuwe. In de komende jaren werken we aan een verdere kanteling naar kerngericht werken. Dat vormt de ruggengraat van ons coalitieakkoord. Zo zetten we forse stappen in het uitvoeren van de 26 kernagenda’s, samen met onze inwoners. Dit is geen kwestie van een korte sprint, maar van een duurloop.”

Vooruit kijken
“We kijken daarom vier jaar vooruit. We hebben onze ambities doorgerekend en die zijn goed betaalbaar. Dit komt door onze sterke financiële positie. Het financiële meerjarenperspectief is echter aan het einde van onze bestuursperiode toch negatief. Dit heeft te maken met de keuzes in het regeerakkoord. Alle Nederlandse gemeenten krijgen vanaf 2026 te maken met een fors lagere bijdrage van het rijk. Het tekort van één miljoen euro hebben we in deze perspectiefnota bewust laten staan. We kunnen dit tekort met incidentele middelen oplossen. We geven zo het signaal af aan de provincie (als toezichthouder) en het rijk. Dit probleem gaan wij niet structureel oplossen. Daarvoor verwachten we een structurele oplossing van het rijk.”

Investeren in de samenleving
“De komende bestuursperiode maken we met de beschikbare middelen onze ambities voor onze samenleving waar. We investeren in dorpshuizen en schoolgebouwen. In cultuur, sport en het sociaal domein. In duurzaamheid, platteland en klimaatadaptatie. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de raad, de inwoners en maatschappelijk partners. Maar geld alleen is niet genoeg. De huidige krappe arbeidsmarkt laat zien dat het organiseren van genoeg menskracht een uitdaging is. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. We richten als één van de eerste gemeenten van Nederland een flexibele kern van breed inzetbare mensen in. Met een strategisch personeelsplan willen we goed personeel aantrekken voor het realiseren van onze bestuurlijke ambities. Verder investeren we wezenlijk in het ontwikkelen van onze medewerkers en de organisatie. Zo willen we medewerkers boeien, binden en behouden.”

In beweging
“We zijn van start! Het coalitieakkoord ‘In beweging!’ hebben we verwerkt in een college uitvoeringsprogramma en financieel vertaald in de perspectiefnota. Daarmee is er nog geen begroting. We geloven in de kracht van een goede samenwerking tussen raad en college. Wij zien dan ook uit naar de reflecties en ideeën van de raad bij deze perspectiefnota. Die kunnen we vervolgens meenemen in het opstellen van de meerjarenbegroting. Zo gaan we samen van start en lopen we samen deze nieuwe etappe in de estafette van West Betuwe!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie