Burgemeester van gemeente Buren, Jan de Boer, voor de landkaart van het gebied waar hij de verantwoordelijkheid voor draagt. (Foto: Arno voor de Poorte)
Burgemeester van gemeente Buren, Jan de Boer, voor de landkaart van het gebied waar hij de verantwoordelijkheid voor draagt. (Foto: Arno voor de Poorte)

‘Bij mij is het glas altijd halfvol’

Algemeen 45 keer gelezen

Burgemeester Jan de Boer van Buren blikt dankbaar terug en kijkt vol vertrouwen vooruit

Arno voor de Poorte

Het einde van het jaar is traditioneel de tijd van een terugblik op de voorbije periode en een blik in de toekomst. Burgemeester Jan de Boer (1969) van gemeente Buren doet dat graag aan het begin van zijn tweede ambtsperiode.

Buren - Jan de Boer is zes jaar geleden bij Koninklijk besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Buren. Op zes mei van dit jaar is hij opnieuw beëdigd als burgervader na zijn herverkiezing voor een ambtstermijn van nog eens zes jaar. “Ik ben er heel blij mee. Het is enorm prettig als de raad zo’n positief teken van vertrouwen uitspreekt”, vertelt De Boer.

Trots

Hij is trots op de resultaten die gemeente Buren de afgelopen zes jaar heeft bereikt. “We hebben ons ontwikkeld tot een gemeente waar het bewustzijn er is om ook naar de langere termijn te kijken. Hoog op onze agenda staan het klimaat, samenwerking in de regio en de verhoging van de kwaliteit van onze dienstverlening. Daar hebben we stevig op ingezet. Daarnaast is de raad zelfstandiger gaan functioneren met het oog op de toekomst.”

Economische Crisis

De Boer heeft als burgemeester de economische crisis meegemaakt. “Daar zijn we doorheen gekomen. Het afgelopen jaar hebben we een tekort van 2,5 miljoen euro moeten wegwerken op een begroting van bijna 60 miljoen. Het was overleven voor de gemeente, maar er is desondanks veel gebeurd.”

Ontwikkelingen

In de regio Rivierenland is een Regionaal Investerings Fonds (RIF) opgezet. Daarin hebben mensen met een ‘stevige economische achtergrond’ zitting genomen. “Die geven een steuntje in de rug aan projecten op het gebied van duurzaamheid”, licht De Boer toe. “Dat loopt op dit moment prima. ‘t Komende jaar evalueren we de resultaten en dan hoop ik dat iedereen daar precies zo over denkt.” Er komt een nieuwe Omgevingswet aan. Die versoepelt veel aanvragen. “We voeren als gemeente op dit moment veel dorpsgesprekken om te inventariseren waar de behoeftes van onze inwoners liggen.”

Knorhof

Eén van de meest impactvolle gebeurtenissen tijdens de eerste ambtsperiode van De Boer is de brand bij de Knorhof op 27 juli 2017 in het buitengebied van Erichem. “Dat raakte alles”, kijkt De Boer terug op dat heftige incident. “Daar was veel maatschappelijke onrust over en dat wierp voor de zoveelste maal de vraag op naar het toestaan van schaalvergroting door dit soort megastallen. Ook de toekomstige veiligheid van en voor inwoners was een vraagteken.”

Vriendschapsband

Heel trots op en verrast was Burgemeester De Boer in 2017 over het verzoek uit het Amerikaanse dorp Kinderhook om een vriendschapsband aan te gaan te gaan met gemeente Buren. “Met deze vriendschapsband willen we de kennis over onze geschiedenis en de toekomstige samenwerking tussen de inwoners van Kinderhook en Buren bevorderen”, zegt De Boer.” Kinderhook is de geboorteplaats van Martin van Buren, de achtste president van de VS. De voorvader van Van Buren vertrok in 1631 vanuit graafschap Buren naar Nieuw-Nederland (New York en omgeving).

Boek

Het inspireerde de De Boer als hobbyhistoricus om een boek te schrijven over dit onderwerp. In november van dit jaar verscheen het boek met de titel: ‘Van boerenknecht tot president, van de Linge naar de Hudson’, uitgegeven door emjee uitgevers. De Boer heeft het boek opgedragen aan zijn in 1995 overleden moeder. “Als ik mocht kiezen wie ik nog een dagje in mijn leven mocht laten meelopen, dan had ik voor haar gekozen. Ik zou haar maar wat graag het boek laten zien.”

Vrolijk

De eerste burger van Buren is, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘vrolijk van gemoed’. “Bij mij is het glas altijd halfvol. Vandaar dat ik geen echte tegenslagen ervaren heb in de afgelopen tijd. “Het heeft wel even geduurd voor we ons huis in Noord-Holland hadden verkocht, maar dat hebben we gelukkig achter de rug. Ik woon nu aan een hofje in Buren. Dat bevalt me heel goed. Ik woon vlakbij het Plantsoen en kijk uit over de akkers. Het is nieuwbouw en buiten tegelijk.”

Westfries

De Boer is een Westfries in de Betuwe. West-Friesland is een streek met een plattelandskarakter, net als de Betuwe. “Mijn gezin en ik konden makkelijk wennen hier”, vertelt De Boer over de overgang naar Buren. “De mensen hier mogen alleen best wel wat trotser zijn op alles wat ze kunnen en hebben. Dat vind ik oprecht. Ook mogen ze van mij best wat directer zijn: spreek het uit als iets je niet zint. Thuis ben ik gewoon inwoner van Buren, maar blijf altijd burgemeester.”

Rol

Die rol van burgemeester ligt voor De Boer in het toegankelijk zijn waar het kan en daarmee het gastheer- en ambassadeurschap voor gemeente Buren te vervullen. Daarnaast is hij hoofd van de politie en dus de handhaver van de openbare orde. “Daar zit voor mij wel een spanningsveld”, erkent hij. “Ik sluit bijvoorbeeld panden als ik ecstasy of hennep aantref. Ook deel ik boetes uit aan ondernemers die de horecawet overtreden. Als je alcohol schenkt aan jongeren onder de 18, dan ben je de mijne.” Met veel enthousiasme werkt De Boer mee aan het verlenen van vergunningen voor tentfeesten. “De eisen daaraan zijn niet mals. Het zijn vaak jonge mensen die de feesten organiseren. Daar ben ik trots op. Dat vergroot de leefbaarheid in de dorpen enorm.”

Dankbaar

Eerste burger De Boer is dankbaar voor alle warme familiebanden die hij onderhoudt. Ook voor het feit dat hij dit ambt mag uitvoeren. “Dit fraaie werk is geen dag hetzelfde.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie