Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Waterschap gaat dijken controleren

  •   172 keer gelezen

REGIO • Waterschap Rivierenland start maandag 17 juni met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied.

Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. Dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Het belangrijkste doel van het maaien is het behouden van een sterke grasmat op de dijken.

Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Ook is het controleren van de dijken op schades beter mogelijk als deze gemaaid zijn.

Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 17 juni zijn gebeurd. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }