<p>&bull; Beeld ter illustratie.</p>

• Beeld ter illustratie.

(Foto: Stockfoto)

Provincie investeert in WoonZorgwijzer: ‘Kunnen gemeenten gebruiken voor woon(zorg)beleid’

  •   keer gelezen

ALTENA • Vanaf vrijdag stelt de provincie Noord-Brabant de WoonZorgwijzer beschikbaar voor alle gemeenten en andere bij wonen, zorg en welzijn betrokken partijen in Brabant. Het gaat om een data-instrument waarbij in beeld wordt gebracht waar mensen met verschillende aandoeningen wonen. 

De WoonZorgwijzer kan gebruikt worden door alle inwoners, maar in het bijzonder door gemeenten, corporaties en aanbieders van zorg en welzijn. Zij kunnen deze data gebruiken voor bijvoorbeeld hun woningbouwbeleid, dat zich onder meer moet richten op de sterke vergrijzing van Brabant in de komende jaren.

De WoonZorgwijzer bestaat uit kaarten met informatie op postcodeniveau over de aanwezigheid van mensen met aandoeningen. Te denken valt aan dementerenden of mensen met psychiatrische problemen. Door dit te combineren met gegevens over zorgindicaties, geschiktheid van woningen, leeftijden, sociaaleconomische klasse en de aanwezige voorzieningen in de buurt, zijn hotspots in beeld te brengen.

Erik Ronnes, gedeputeerde Wonen: “Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. De kaarten geven een dusdanig helder beeld dat gemeenten deze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld hun woon(zorg)beleid. Wat is waar nodig en voor welke doelgroep? Met name moet daarbij aandacht zijn voor de senioren. Want Brabant vergrijst in hoog tempo, en daar moeten we nu al rekening mee houden. Als gedeputeerde vraag ik, samen met de vele maatschappelijke partners, om meer aandacht hiervoor via het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Binnenkort presenteert dat netwerk een manifest dat dit onderschrijft.”

Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is bijna 27 procent 65 jaar of ouder, tegen 20 procent in 2020. De oudste leeftijdsgroep (75+) neemt het sterkst in aantal toe. De provincie Noord-Brabant deelt informatie via www.brabant.nl/woonzorgwijzer en organiseert in juni drie instructiewebinars, waarin medewerkers vanuit het sociaal en fysiek domein bij gemeenten en organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen leren hoe de WoonZorgwijzer toe te passen in de lokale en regionale samenwerking.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten