Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Kozakken Boys start maatschappelijk initiatief: KozakkenBoys4ALL

  •   keer gelezen

WERKENDAM • Voetbalvereniging Kozakken Boys is een nieuw maatschappelijk initiatief gestart: KozakkenBoys4ALL. 


Stichting KozakkenBoys4ALL, kortweg KB4ALL, is het maatschappelijk hart van de club. Het doel van KB4ALL is middels de faciliteiten, imago, kennis en (bedrijven-)netwerk van Kozakken Boys sociaal-maatschappelijk actief te zijn in de regio Altena. 

De Werkendamse club wil graag zijn maatschappelijke functie ten aanzien van de inwoners van gemeente Altena concreter en zichtbaarder gaan invullen. Daarbij realiseert de club zich dat een aantal inwoners van de gemeente Altena door omstandigheden moeite heeft om deel te nemen aan de maatschappij en dat het voor hen lastig is om in contact te komen met anderen. 

Bijdrage leveren
Kozakken Boys wil een belangrijke bijdrage leveren bij het bieden van toekomstperspectief voor deze verschillende doelgroepen in de regio: “Om het maatschappelijk gezicht vorm te geven richt de stichting zich op laagdrempelige programma’s die gebaseerd zijn op een van de volgende pijlers: participatie, re-integratie, educatie en gezondheid.”

Fit4Work
Begin juni is het programma Fit4Work gestart. Hierin gaan acht deelnemers (18-35 jaar) twaalf weken lang onder deskundige begeleiding van (job-)coaches werken aan hun individuele doelstellingen op het gebied van fysieke conditie, mentale weerbaarheid, opleiding en werk. 

De deelnemers worden in staat gesteld om op een laagdrempelige manier hun persoonlijke doelen te bereiken op het gebied van werk, opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligerswerk
De deelnemers starten met vrijwilligerswerk bij Kozakken Boys, rekening houdend met de mogelijkheden van de deelnemer. Gedurende de werkzaamheden wordt de deelnemer ondersteund bij het vergroten van zijn werknemersvaardigheden.

Zodra de persoon over voldoende vaardigheden beschikt, wordt er via het bedrijvennetwerk van Kozakken Boys gezocht naar mogelijkheden voor o.a. werk (stages) en meeloopdagen, zodat de deelnemer zich kan oriënteren op de arbeidsmarkt.

Op deze wijze wil KozakkenBoys4ALL een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verhogen van de participatie en het welzijn in de regio Altena.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier