Altena moet vier tot zes ton bezuinigen op Wmo

  •   765 keer gelezen

ALMKERK • Ondanks een fors tekort in de begroting op de uitgaven voor de Wmo sluit het huishoudboekje van de gemeente Altena met een klein plusje.

Op de begroting van 125 miljoen euro houdt ze een bedrag van 104.000 euro over. De extra uitgaven voor de Wmo kunnen nu nog gedekt worden uit de reserves sociaal domein, maar vast staat al dat in 2020 bezuinigd moet worden, omdat die pot nu leeg is.

De fors hogere uitgaven voor de Wmo zijn voor de VVD aanleiding om een interpellatiedebat aan te vragen, dat wordt gehouden op 15 oktober. De gemeente kondigde de hogere uitgaven al aan in een brief op 17 september.

Huishoudelijke hulp
De extra uitgaven zitten vooral in meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Het tekort dwingt de gemeente om in 2020 te bezuinigen op de Wmo. Altena geeft jaarlijks elf miljoen euro uit aan voorzieningen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp bij ouderen en woningaanpassingen bij ouderen die langer thuis blijven wonen.

Begin 2020 komt het college met een voorstel, het wil 400.000 tot 600.000 euro bezuinigen op het Wmo-budget. Ook voor jeugdzorg is een tekort van 1,5 miljoen begroot. "De bezuinigingsvoorstellen voor de Wmo worden eerst voorgelegd aan de brede, sociale adviesraad. Die mag straks kiezen uit een aantal scenario's", zo vertelt wethouder Financiën Hans Tanis.

De rioolheffing en OZB stijgen in 2020 met het inflatiepercentage. De hoogte van de afvalstoffenheffing is nog niet bekend, het college heeft de raad voorgesteld om inwoners te laten betalen voor het laten legen van de groene container. Nu is dat nog gratis, bewoners betalen straks afhankelijk van het aantal ledigingen.

De gemeenteraad moet hierover nog besluiten. Ook over harmonisatie van de rioolheffingen is nog geen besluit genomen, nu betalen inwoners van de voormalige gemeente Aalburg nog 181 euro rioolheffing, in Werkendam en Woudrichem is dat 271 euro. De gemeente werkt aan een inventarisatie van de riolering, datzelfde geldt ook voor de wegen. Na de herindeling heeft Altena twee jaar de tijd om alle tarieven te harmoniseren.

Grote uitgaven
In 2020 staat Altena voor een aantal grote uitgaven. Zo moet volgend jaar duidelijk worden hoeveel de nieuwe brede scholen in Almkerk en Nieuwendijk gaan kosten. Voor de school in Almkerk staat nu 5,5 miljoen in de begroting. De Regenboogschool in Nieuwendijk staat voor 4,1 miljoen in de boeken. Ook voor het Altena College trekt de gemeente 1,5 miljoen euro uit voor aanpassing van de school.

Twee nieuwe brandweerkazernes in Hank en Almkerk gaan de gemeente in totaal 2,25 miljoen kosten.

Verder wil de gemeente starten met de aanleg van een nieuwe insteekhaven in de huidige Biesboschhaven; de raad krijgt hiervoor een voorstel begin 2020. Voor de aanleg is 3,2 miljoen gereserveerd, dit bedrag wordt door de provincie nog aangevuld. Datzelfde geldt voor de aanleg van een rotonde op de Hoge Maasdijk op de N322 nabij de Andelse sluis; hiervoor is 600.000 apart gezet. Ook hier draagt de provincie bij in de kosten.

Voor het kerngericht werken is nu 55.000 euro uitgetrokken, een euro per inwoner. Dit geld wordt over de 21 dorpen verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Altena kijkt nu of kleinere subsidiebedragen aan verenigingen daarbij gevoegd kunnen worden.

14 oktober
Op 14 oktober spreekt de gemeente met alle verenigingen over het nieuwe, geharmoniseerde subsidiebeleid. Het totale bedrag blijft in 2020 hetzelfde, maar binnen verenigingen bestaan nu nog grote verschillen.

Hannie Visser-Kieboom

Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }