Woningcorporaties: 'Laagste inkomens worden getroffen'

  •   401 keer gelezen

REGIO • Ook Woonlinie en Woonservice Meander sluiten zich aan bij het protest tegen de verhuurdersheffing. 'De situatie is behoorlijk nijpend.'

Peter van den Heuvel is helder in zijn oordeel over de verhuurdersheffing: "Uitermate onrechtvaardig en ongewenst", stelt de directeur van woningcorporatie Woonlinie. Donderdag tekenden woningcorporaties in het hele land massaal protest aan tegen de verhuurdersheffing, in 2014 ingevoerd door het kabinet om de opgelopen staatsschuld af te bouwen.

De maatregel zou niet alleen tijdelijk zijn, maar het totale bedrag dat de corporaties betalen is inmiddels flink opgelopen, naar 1,7 miljard euro dit jaar.

Onrechtvaardigheid
"Bovendien zit de grootste onrechtvaardigheid in het feit dat de heffing uiteindelijk de mensen in de laagste inkomensklasse, de mensen met een sociale huurwoning, treft", zegt Van den Heuvel. "Uit cijfers van het Nibud blijkt dat 800.000 huishoudens in Nederland al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen."

Woonlinie betaalt bij elkaar twee maanden aan huurinkomsten aan het Rijk. Dat betekent 3,5 miljoen euro, die opgebracht wordt de bewoners van 4200 sociale huurwoningen in Altena en de Bommelerwaard en tegelijkertijd door Woonlinie niet gebruikt kan worden om nieuwe huurwoningen te bouwen. En het tekort aan betaalbare huisvesting loopt de komende jaren alleen maar op, constateert Van den Heuvel.

Niet acceptabel
Hij wijst o.a. op de tijd dat mensen in Altena en de Bommelerwaard moeten wachten op een sociale huurwoning. "Direct woningzoekenden, dus mensen die binnen een jaar reageren, hebben gemiddeld na twee jaar een huis. Dat is voor mij niet acceptabel. Die mensen zijn vandaag op zoek voor een morgen een nieuwe woning, een dak boven hun hoofd."

Woonlinie bouwt in Altena en de Bommelerwaard de komende acht jaar overigens 525 sociale huurwoningen.

Woonservice Meander kan vergelijkbare cijfers als Woonlinie overleggen. "Bij Woonservice Meander is de belastingdruk per 2019 2 miljoen euro per jaar", zegt directeur Willem Bijl. "Dit zijn de bedragen voor een corporatie met 2200 woningen, bijna anderhalf tot twee maandhuren." Dat bedrag loopt voor Meander de komende jaren op tot 3 miljoen euro per jaar in 2025.

De totale heffing bestaat overigens uit een deel verhuurdersheffing, Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) - de maatregel die bedoeld is om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan en waarbij volgens het kabinet voor corporaties geen uitzondering te maken is - en vennootschapsbelasting.

Te weinig geïnvesteerd
Maar: "Alles wat we afdragen aan heffingen aan de overheid komt niet ten goede aan investering voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Hierdoor wordt er te weinig geïnvesteerd", stelt Bijl.

Het kabinet wil in 2020 de woningbouw aanjagen via de verhuurdersheffing met een impuls van 1 miljard euro. Zo ontstaat er een 'gerichte stimulans' voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen, zo is de gedachte. "Maar dat is wel uitgesmeerd over tien jaar", weet Bijl. "De 100 miljoen euro korting die we in 2020 krijgen is een sigaar uit eigen doos, want de extra bijdrage verhuurdersheffing is 170 miljoen euro."

Politiek moet wakker worden
De stem van Meander wordt gehoord via de vereniging voor woningcorporaties Aedes en via een handtekeningenactie, vervolgt hij. "In ieder geval zullen we als sector aan de tafel moeten om te bewerkstelligen dat we minder afdrachten aan de overheid moeten doen, zodat we meer kunnen investeren in betaalbare en duurzame woningen. Daar gaat het om. De landelijke politiek moet ook wakker worden."

Hoewel het om landelijke regelgeving gaat vindt Van den Heuvel dat er ook een rol is weggelegd voor de lokale politiek.

"De situatie op de woningmarkt is behoorlijk nijpend. Het is belangrijk dat gemeenten zorg dragen voor voldoende bestemmingsplancapaciteit, zodat we in de toekomst in ieder geval kunnen bouwen. We weten dat het ongeveer zes á zeven jaar duurt voordat de eerste paal van een nieuw project de grond in gaat, dus het is goed om vast vooruit te kijken."

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }