Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
TipBommelerwaard.nl

Gehandicapten ervaren beperkingen in de Bommelerwaard

  •   349 keer gelezen

REGIO • Burgerpanel TipBommelerwaard.nl sprak zich onlangs uit over het leven in de Bommelerwaard voor mensen met een beperking. Bijna een derde van de panelleden die de vragen beantwoordden, vindt dat er te weinig rekening gehouden wordt met gehandicapten in de maatschappij.

Van de 337 deelnemende panelleden heeft 38 procent zelf iemand in zijn of haar nabije omgeving die leeft met een beperking. Deze panelleden zijn kritischer over de voorzieningen. Van de mensen die van nabij meemaken hoe het is om gehandicapt te zijn, vindt slechts 11 procent dat het in Nederland zeer goed geregeld is met de voorzieningen. In de andere groep is 89 procent die mening toegedaan.

Ontoegankelijk
De mensen die aangaven iemand te kennen met een beperking, kregen ook vragen voorgelegd over de situatie specifiek in de Bommelerwaard. Vooral over de toegankelijkheid van openbare plekken en de mogelijkheden voor vervoer zijn deze respondenten slecht te spreken. De helft klaagt over zaken als parkeren op de stoep, onhandig geplaatste vuilnisbakken en het ontbreken van invalidentoiletten. De mogelijkheden voor vervoer vindt 42 procent ondermaats.

Verenigingsleven
TipBommelerwaard.nl vroeg ook naar de mogelijkheden die mensen met een beperking in de Bommelerwaard hebben om mee te doen bij reguliere (sport)verenigingen. Slechts 12 procent vindt dat het hiermee prima gesteld is, 31 procent antwoordt 'onvoldoende' en 12 procent zelfs 'zeer onvoldoende'. Over de mogelijkheden voor (thuis)zorg zijn mensen tevredener, veertig procent noemt dit '(ruim) voldoende'. Ook wordt er redelijk wat begrip ervaren: 46 procent vindt dat er '(ruim) voldoende' wordt meegedacht.

Mensen vanaf 16 jaar die in de Bommelerwaard wonen of werken kunnen meedenken over actuele en lokale onderwerpen. Zij krijgen ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst via e-mail die online kan worden ingevuld. Aanmelden kan via www.tipbommelerwaard.nl

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }