Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Janneke Boogaard

College Molenlanden: afwijzen nieuwe aanvragen voor nieuwbouw woningen in Ottoland

  •   1655 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een rem op de woningbouw in Ottoland: dat stelt het Molenlandse college voor. Volgens burgemeester en wethouders is het aantal woningen dat op de planning staat groter dan de behoefte. Daarom moeten eerst de woningen van de initiatieven De Notenhoeve en het Hoge Huijs (grotendeels) verkocht zijn, voor er ruimte komt voor nieuwe woningbouwplannen.

Het college wil daarom de ingediende en nieuwe principeverzoeken voor woningbouwinitiatieven in Ottoland, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, afwijzen. 'Anders dan in veel andere kernen speelt er in Ottoland een relatief groot aantal bouwinitiatieven van particulieren. Het totaal van deze plannen overstijgt de berekende behoefte.'

Volgens de Woningmarktscan, uitgevoerd in 2016, is de woningbouwbehoefte voor Ottoland in de periode van 2015 tot 2030 tussen de vijftig en tachtig huizen. 'Nu is de situatie zo dat als aan alle bekende plannen wordt meegewerkt, er 105 woningen gebouwd zouden worden, waarvan er 63 juridisch hard zijn.'

A40
De vraag hoe om te gaan met deze 'overmaat aan plannen', zoals het college het omschrijft, kwam op tafel bij de behandeling van één van de initiatieven: de verplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de A40 en het bouwen van een aantal woningen op deze locatie.

In Ottoland zijn de plannen Notenhoeve en Hoge Huijs (samen goed voor ruim dertig woningen) met de regiogemeenten afgestemd en akkoord bevonden. 'Voor Ottoland zijn dit veel woningen in korte tijd, waarmee het groeipercentage komt te liggen boven de twee procent. Het gemiddelde groeipercentage voor de hele regio in deze periode ligt op 0,7 procent. Dit is uitzonderlijk voor een woondorp en daarom heeft de regio bij de instemming destijds als voorwaarde gesteld dat deze plannen eerst verkocht moeten zijn, voordat nieuwe plannen goedgekeurd kunnen worden.'

Respecteren
Het college van Molenlanden wil deze twee woningbouwinitiatieven 'respecteren en verder faciliteren, indien aan bij de besluitvorming gestelde voorwaarden wordt voldaan.' Pas als de woningen van deze twee plannen (grotendeels) zijn verkocht, kunnen initiatiefnemers met woningbouwplannen voor Ottoland zich opnieuw melden. 'Dan worden aan de hand van de nog te maken strategie keuzes gemaakt om te komen tot de beste plannen.'

Tijdens een collegeavond over woningbouw komt dit onderwerp donderdag 27 juni ter sprake. De avond vindt plaats in dorpshuis De Spil te Bleskensgraaf en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }