Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Gematigde huurverhoging bij huurders KleurrijkWonen

  •   403 keer gelezen

REGIO • Ruim 90 procent van de huurders van woningcorporatie KleurrijkWonen, actief in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, krijgt met 1,4 procent een gematigde huurverhoging.

Met deze huurverhoging ontziet KleurrijkWonen, net als de afgelopen jaren, huurders met een laag huishoudinkomen. "Wij houden rekening met de betaalbaarheid van onze woningen voor de laagste inkomens en de groep die wat meer verdient maar al een hoge huur betaalt. Tegelijkertijd subsidiëren wij de hoge inkomens, die een lage huurprijs hebben, niet", aldus KleurrijkWonen.

Het gematigde huurverhogingspercentage van 1,4 procent is van toepassing voor huurders met een huishoudinkomen tot 42.436 euro, AOW gerechtigden en grote gezinnen ongeacht hun inkomen. Wettelijk toegestaan is 4,1 procent.

Kanttekening
Huurders met een inkomen boven 42.436 euro die een sociale huurwoning huren (tot € 720,42), krijgen de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,6%. Wel met een kanttekening; huurders die op dit moment al een huur hebben die hoger is dan € 651,03 krijgen een huurverhoging van 4,2%.

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli komt bij KleurrijkWonen uit op ongeveer 1,6%.

Dit komt overeen met een van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord dat Aedes, de koepel van woningcorporaties, en de Woonbond hebben gesloten. Andere afspraken uit het akkoord worden dit jaar verder uitgewerkt en zodra de minister de wet hierop heeft aangepast, zullen deze afspraken naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd.

Advies Huurdersplatform
Het Huurdersplatform bracht advies uit over de keuzes van KleurrijkWonen en kan zich vinden in de voorstellen. Zij zijn blij met het sociale beleid van KleurrijkWonen voor huurders met een inkomen tot € 42.436. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een huishoudinkomen boven de € 42.436 hebben zij nog altijd moeite maar als er gekozen moet worden om de zwaarste last bij de hoogste inkomens te leggen, kan het Huurdersplatform hierin meegaan.

Alle huurders krijgen uiterlijk vóór 1 mei persoonlijk bericht wat de huurverhoging voor hen betekent.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }