Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: nl.123rf.com

Vijfheerenlanden: Communicatie over windmolens onder vuur

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De politieke fracties in Vijfheerenlanden zijn kritisch over de wijze waarop het college communiceert over de plannen voor nieuwe (grote) windmolens in de gemeente.


“De communicatie is in gebreke gebleven. Er is geen participatieplan. Dat is diep triest”, betoogde Teus Meijdam van VHL Lokaal dinsdag tijdens de commissievergadering Ruimte Verkeer & Economie (RVE).

Participatieplan
Ook Ridvan Elmaci (CDA), Kees Vermaat (SGP) en commissielid André Boer (ChristenUnie) zijn ontevreden over de manier waarop verantwoordelijk wethouder Christa Hendriksen (D66) de zaak aanpakt. Elmaci: “Een jaar geleden was ons al een participatieplan beloofd. Maar het plan is er nog steeds niet.”

Elmaci had zich enorm gestoord aan de bewonersbrief, waarin enigszins voorbarig al drie locaties worden genoemd voor het plaatsen van windmolens: langs de A27 in de buurt van Lexmond, langs de A2 bij het windpark Autena en langs de A2 in de buurt van Zijderveld. “De zoekgebieden zijn gepresenteerd, zonder uitleg. Dat verdient geen schoonheidsprijs.” “Hebben we geen stappen overgeslagen”, vroeg Meijdam zich af. “Heeft de bewoner nog wel wat te kiezen? Want draagvlak van onderaf levert meer resultaat op.”


Erik van Doorn (GroenLinks) was het niet eens met de kritiek. Hij vond juist dat er sprake was van een goede aanpak. “Alles is heel keurig neergezet. De zoekgebieden zijn bepaald op basis van bestaand gebied. Het zijn gegevens die al vastliggen.”

Bewonersgroep Tegenwind

Ook de communicatie met bewonersgroep Tegenwind in Zijderveld loopt nog niet bepaald van een leien dakje. De vereniging heeft twee weken geleden zo’n 25 vragen gesteld aan het college over de mogelijke plaatsing van twee tot drie windmolens in hun dorp. “We hebben tot nog toe geen enkele reactie ontvangen”, klaagde inspreker Jan Reint Vink, voorzitter van de vereniging. “Hier begrijpen wij niets van. Hoezo participatie?” De vereniging probeert naar eigen zeggen al twee jaar in contact te treden met de gemeente, maar zonder veel resultaat. Deze week is er overigens wel een overleg gepland met wethouder Christa Hendriksen.

Opties
De meeste politieke partijen spraken dinsdag hun voorkeur uit voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen op (agrarische) gebouwen in combinatie met kleinere windturbines (minder dan 25 meter hoog). Dit heeft de voorkeur boven het plaatsen van grote windturbines, aanleg van grootschalige zonneweides of een mix van die twee.

Door te kiezen voor energieopwekking op (agrarische) gebouwen in combinatie met kleinere windturbines kan de gemeente haar duurzame doelen tot 2030 halen, vindt Kees Vermaat (SGP). Ridvan Elmaci (CDA): “Er zijn voldoende mogelijkheden op de daken, maar misschien kunnen we samen met waterschap ook denken aan zonnepanelen op taluds en langs wegen.” “Eerst zoveel mogelijk daken, pas daarna aan de gang in het landschap”, oordeelde Kemal Koyuncu (PvdA). André Boer (ChristenUnie): “Grote zonneweides hebben niet onze voorkeur, zonde van de landbouwgrond.” Teus Meijdam is het daarmee eens: “We moeten zuinig zijn op het landschap.”

André van der Leest (VVD) kwam met een tegengeluid: Met zonnepanelen en windmolens gaat het niet lukken om in 2050 de CO2-uitstoot tot 0% te reduceren. “Het moet en kan echt beter.” Hij wil meer aandacht voor een lager energieverbruik. “Wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken.” Verder pleit hij (zoals voorgesteld in optie 3) voor een kleinschalige aanpak. “Op kleine schaal, per woning, per wijk of per kern, is opwekking en opslaan van zowel elektriciteit als warmte heel goed mogelijk.” Ook kernenergie mag volgens hem niet worden uitgesloten.

Urgentie
D66 sluit geen enkele mogelijkheid uit. “Dat betekent grote windturbines, kleine windturbines, grote zonneweiden, maar ook nieuwe technieken”, betoogde raadslid Jaap Breur. “We hebben de opdracht om al voor 2030 een grote stap te maken. De urgentie is enorm. We kunnen het ons niet permitteren om te wachten. We kunnen niet zonder zon- of windenergie.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier