Raadsbrede steun voor corrigeren woningmarkt Molenlanden
Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; Juni van dit jaar: de klankbordgroep Bleskensgraaf wil huizen in Bleskensgraaf West.&nbsp;</p>

• Juni van dit jaar: de klankbordgroep Bleskensgraaf wil huizen in Bleskensgraaf West. 

(Foto: Geurt Mouthaan)

Raadsbrede steun voor corrigeren woningmarkt Molenlanden

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De voltallige raad van Molenlanden vindt dat het college een actief grondbeleid moet voeren waar de markt gaten laat vallen. Het gaat bijvoorbeeld om het bevorderen van de bouw van voldoende huizen voor starters en senioren.


Eerder deze maand constateerde de raad al dat de nota grondbeleid van het college ‘te afwachtend’ was. CDA, DoeMee, SGP en Progressief Molenlanden kondigden toen al een amendement aan. Tijdens de besluitvormende vergadering van dinsdag 15 december kwamen alle partijen met een motie waarin zij het college vragen zich in te zetten voor de realisatie van voldoende woonruimte voor bijvoorbeeld mensen met een beperking, starters en senioren.

Kleinere kernen
Op 2 december vond Bert Snoek (VVD) een actief grondbeleid te risicovol, maar nu was de VVD dus mede-indiener van de motie, omdat in de motie opgenomen is dat de gemeente hierbij geen onbeheersbare financiële risico’s mag lopen. Wethouder Arco Bikker beloofde op 2 december al om vooral in de kleinere kernen, waar het probleem het grootst is, een rol te willen spelen ‘als er daar geen invulling komt’.

Helpende hand
Ruud van Rijn (Doe Mee) legde het dinsdag nog maar eens uit: “We willen graag dat daar waar behoefte is en projectontwikkelaars er geen brood in zien, de gemeente een helpende hand toesteekt.”

Goedkopere woningen
Bas de Groot (SGP): “Waar het de SGP vooral om gaat: krijgen we voldoende plannen op de plank? In de woonvisie zetten we juist in op goedkopere woningen. Voor onze fractie is ook de tweede zin in de motie heel belangrijk: de evaluatie. Want als het niet voldoende van de grond komt, hebben we als raad en college het gesprek met elkaar. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk.”

Onverteerbaar
Paul Verschoor (PM): “Veel inwoners hebben de afgelopen jaren het gevoel gehad dat door de werking van de markt veel dure huizen gebouwd zijn. Huisvesting voor jongeren en senioren is moeilijk. Ik sprak een oud-inwoonster van deze gemeente. Ze zei: ‘Ik ga verhuizen want deze gemeente heeft geen woning voor mij’. Dat moet voor een bestuurder onverteerbaar zijn.”

Van harte
Wethouder Arco Bikker reageerde: “Ik hoor u zeggen: op het moment dat de markt de opgave oppakt, hebben wij geen rol. Op het moment dat de markt dat niet doet, hebben wij als gemeente een rol. Het college is blij met deze motie, die zullen we van harte aanvaarden.”

Nota grondbeleid
Naast unanieme steun voor de motie, was er ook unanieme steun voor de nota grondbeleid. Deze gaat over de beschikbaarheid van bouwgrond voor woningbouw, bedrijventerreinen, scholen en andere maatschappelijke functies. In de nota Grondbeleid geeft de gemeente aan wat grondeigenaren en initiatiefnemers van de gemeente kunnen verwachten als zij een bouwplan ontwikkelen.

Leefbaarheid
Het grondbeleid is voor de gemeente een belangrijk middel om sturing te geven aan de verdere ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente. De gemeente kijkt daarbij niet alleen naar de ruimtelijke ordening, maar ook naar andere zaken die de leefbaarheid in de gemeente raken.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier