Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto:

VVD Vijfheerenlanden wil onorthodoxe aanpak bij woningtekort

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De VVD in Vijfheerenlanden wil een onorthodoxe aanpak om op korte termijn woonruimte beschikbaar te stellen. De reguliere aanpak voldoet niet, zegt raadslid André van der Leest. 


“Daarbij is het denkbaar dat we bestaande huizen splitsen, leegstaande bedrijfspanden, winkels en kantoren ombouwen tot appartementen en zelfs tijdelijke bewoning via antikraak moet mogelijk zijn. Dat laatste kan zeker ook voor delen van leegstaande panden van de gemeente zelf zoals bijvoorbeeld het kantoor in Meerkerk.”

 De VVD wil bij deze plannen ook nadrukkelijk de woningbouwcorporaties betrekken: Kleurrijke Wonen, Fien-Wonen en Leksteden Wonen. De gemeenteraad kan dit alles ondersteunen door bijvoorbeeld een noodverordening starterswoningen vast te stellen en een speciaal startersfonds in het leven te roepen waarvan gebruik gemaakt kan worden.

“De nood is dermate hoog, aldus Van der Leest, dat we hiervoor nieuwe wegen en mogelijkheden moeten vinden.’ In de raadscommissie RVE van 26 oktober is de VVD voornemens om dit voorstel aan de orde te stellen en de medewerking te vragen van het college en de raad.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier