Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De plantekening van het MFC met de contouren van de huidige locatie.
• De plantekening van het MFC met de contouren van de huidige locatie.

Bestemmingsplanwijziging MFC Schelluinen ligt ter inzage

  •   keer gelezen

SCHELLUINEN • De gemeente Molenlanden heeft de wijziging van het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) in Schelluinen.


De beoogde locatie aan de Commanderijstraat 9 bestaat momenteel uit het huidige dorpshuis met sportzaal, met daarachter een weiland en groenstrook. Volgens het plan komen er een nieuw dorpshuis, basisschool en sportzaal.

Het nieuwe multifunctioneel centrum zal aan de noordzijde deels buiten de huidige bestemming 'maatschappelijk' en het huidige bouwvlak komen te liggen. Het plan past daarmee niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Om de bouw van het nieuwe MFC toch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Volgens de gemeente is het bouwplan zorgvuldig ontworpen, waarin aansluiting op de identiteit en het karakter van Schelluinen het uitgangspunt is. Daarnaast komt het multifunctioneel centrum op dezelfde plek als het huidige dorpshuis. Daarmee is er sprake van het hergebruik van een vrijkomende locatie.

Het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in verband met inspraak en vooroverleg met instanties, zodat het maatschappelijk draagvlak bekend wordt. Belanghebbenden kunnen hun mening over deze wijziging indienen bij de gemeenteraad. Daarna besluit de gemeenteraad over vaststelling van het plan.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier