Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Martijn Beekman

Molenlanden krijgt steun van Hugo de Jonge: minister tikt provincie Zuid-Holland om te streng woningbeleid op de vingers

Nieuws 7.037 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De indringende oproep van onder meer Molenlanden aan de provinciale overheid om meer ruimte voor woningbouw toe te staan, krijgt steun van minister Hugo de Jonge. Hij gaf de provincie Zuid-Holland onlangs in een brief een forse tik op de vingers. ‘Het beperken van bouwmogelijkheden in buitenstedelijk gebied vind ik in deze tijd van woningnood ongewenst.’ 

Minister De Jonge hekelt in de eerste plaats het provinciale beleid om buitenstedelijke woningbouwlocaties groter dan drie hectare niet toe te staan. ‘Wanneer er locaties zijn die kansrijk en snel te realiseren zijn. En waar betaalbaar gebouwd kan worden, kunnen ook deze niet meer doorgaan.’

Een goed voorbeeld daarvan is het recente plan om ten zuiden van Molenaarsgraaf ruim tachtig woningen te bouwen. De gemeente Molenlanden wil dit heel graag toestaan, maar de provincie Zuid-Holland werkt er op basis van de drie hectare-regeling niet aan mee.

Wethouder Lock pleit voor ‘een buurtje erbij’
Wel is er ruimte in het beleid voor ‘een straatje meer’. Wethouder Jan Lock van Molenlanden pleitte onlangs - net als andere plattelandsgemeenten - bij Provinciale Staten voor ‘een buurtje erbij’. De schaal is volgens hem en andere gemeenten veel te klein om projectontwikkelaars de kans te bieden een woningbouwproject te realiseren.

Minister Hugo de Jonge is het met hen eens. ‘Bovendien is enige omvang van belang voor de financiële uitvoerbaarheid van woningbouwprojecten, ook buitenstedelijk.’

Sociale woningbouw: provincie legt de lat te hoog
Wat betreft sociale woningbouw legt de provincie de lat te hoog, vindt De Jonge. In plaats van de landelijke afspraak - toewerken naar dertig procent sociale huurwoningen - verplicht Zuid-Holland gemeenten die die dertig procent nog niet halen, veertig procent sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten op te nemen.

U bent van plan zwaardere eisen te stellen, zonder dat de noodzaak hiervan is aangetoond 

‘Dat houdt geen rekening met de haalbaarheid van projecten. U bent van plan zwaardere eisen te stellen, zonder dat de noodzaak hiervan is aangetoond.’ Ook stelt de minister dat de provincie geen rekening houdt met de vraag of woningcorporaties wel genoeg geld hebben voor de benodigde investeringen.

‘De regeling kan daarom averechts werken en ertoe leiden dat projecten niet meer van de grond komen’, benadrukt De Jonge. 

Minder ruimte voor huizen voor mensen met middeninkomen
De minister wijst er daarnaast dat er voor mensen met een middeninkomen een groot tekort is aan woningen. De focus op sociale huur vermindert de financiële ruimte voor dit segment.’

‘Het zorgen voor een woningvoorraad die aansluit op woonbehoeften is een nationaal belang, waarbij uw voornemen averechts kan werken. Het is daarom niet wenselijk dat u deze voornemens doorzet. Het komt ook niet overeen met de afspraak dat we van gemeenten het maximale vragen en niet het onhaalbare.’

‘Vasthouden aan bovengrens betaalbare koopwoning werkt averechts’
Ten slotte tikt de minister de provincie op de vingers over de bovengrens van wat een betaalbare koopwoning is. Zuid-Holland houdt vast aan 355.000 euro, terwijl de landelijke bovengrens vanaf begin 2024 390.000 euro is. 

‘U bent geen voorstander van de landelijke indexering’, schrijft Hugo de Jonge. Hij constateert dat - gezien onder meer de hoge bouwkosten - het dwingend voorschrijven van deze lagere maximale grenzen niet meehelpt bij het realiseren van nieuwe woningbouwplannen.

Sterker nog: ‘Deze regeling kan averechts werken en er toe leiden dat er te weinig wordt gebouwd in het middensegment. Het is daarom niet doelmatig en doeltreffend.’

Inzet juridische instrumenten
Minister Hugo de Jonge plant een afspraak in met de provinciale overheid. ‘Ik kijk uit naar ons gesprek’ is de afsluiting van de brief. Maar als praten niet helpt, is hij bereid om andere stappen te zetten. ‘Daar waar bestuurlijk overleg niet tot een oplossing leidt, zie ik als mijn verantwoordelijkheid om juridische instrumenten in te zetten.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden