• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers.
• Beeld van het zware verkeer op het smalle Sluis in Groot-Ammers. Foto: Rick den Besten

College Molenlanden: ‘Geen randweg in Groot-Ammers, aanleg te duur’

Nieuws 3.587 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het gemeentebestuur van Molenlanden zou graag een randweg realiseren ten zuiden van de kern Groot-Ammers, maar vindt de kosten (21 miljoen euro) voor de aanleg te hoog. Wel komt er een inrijverbod voor vrachtwagens die niet persé in het dorp moeten zijn.

Met de aanleg van een randweg zou de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Voorstraat en Sluis verbeteren, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Maar omdat er geen zicht is op een bijdrage van andere overheden, stelt het college aan de gemeenteraad voor om geen project te starten voor de aanleg van de zuidelijke randweg.

Veel overlast
Op de wegen Voorstraat en Sluis in Groot-Ammers is veel overlast door verkeer. Er zijn opstoppingen of er wordt juist te hard gereden en bewoners hebben last van trillingen door zwaar verkeer. Daarom zijn diversen onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden van een randweg aan de noord- of zuidkant van Groot-Ammers.

Zo werd er in 2021 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is in de afgelopen maanden aangevuld met onderzoek naar een aantal extra oplossingsrichtingen. Hierbij is ook gekeken naar de effecten op de leefbaarheid en de financiële haalbaarheid.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek constateert het college dat de randweg Zuid, waar 60 kilometer per uur gereden mag worden, de meeste voordelen heeft. Er is een forse vermindering van verkeer in Groot-Ammers. Allereerst in de Voorstraat en op Sluis, maar ook verder langs de dijk.

Daarnaast zorgt dit voor de grootste vermindering van geluid in de Voorstraat en Sluis en over de hele kern. Het college realiseert zich dat deze randweg ook nadelen heeft voor onder andere de bewoners en agrarische bedrijven langs de Peppelweg en Middenpolderweg.

Uit de enquête die gehouden is onder de bewoners langs de noordzijde van de Voorstraat en Sluis is naar voren gekomen dat zij de aanleg van een noordelijke randweg geen verbetering vinden voor de leefbaarheid. Veel bewoners geven aan dat zij dan nog liever geen randweg hebben.

Financiën
De kosten voor de aanleg van de randweg ten zuiden van het dorp zijn echter fors. Het gaat dan om circa 21 miljoen euro, waarbij de onderhoudskosten nog niet zijn meegenomen. De provincie en het waterschap hebben aangeven geen grote bijdrage te doen voor een randweg. Dat betekent dat de kosten helemaal of grotendeels voor de rekening van de gemeente komen. Molenlanden heeft deze financiële ruimte niet zonder te bezuinigen of lasten te verzwaren.

Teleurstelling
Wethouder Johan Quik: “Als college zijn we van mening dat er met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek uit 2021 en dit aanvullende onderzoek er genoeg informatie is om een besluit te nemen. Wij horen van inwoners ook dat er behoefte is aan duidelijkheid. Met het besluit om geen randweg aan te leggen, geven we die. Ook al begrijp ik dat bewoners van Voorstraat en Sluis teleurgesteld zijn dat de overlast die zij ervaren nu niet wordt opgelost.”

Vrachtwagenverbod
Hij vervolgt: “Uit de enquête blijkt dat trillingen door zwaar verkeer als groot probleem wordt ervaren. De invoering van het vrachtwagenverbod op de Voorstraat draagt bij aan het verminderen van dit probleem. Het vrachtwagenverbod wordt ingevoerd zodra de juridische procedures zijn afgerond.”

De gemeenteraad van Molenlanden behandelt dit raadsvoorstel tijdens de commissievergadering op 27 juni en de besluitvormende raad op 4 juli.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie