• De werkzaamheden aan de dijk vonden plaats tussen 2013 n 2018.
• De werkzaamheden aan de dijk vonden plaats tussen 2013 n 2018. Foto: Aangeleverd

Schadeafhandeling Lekdijk op gang, nieuw onderzoek naar kwaliteit boorpalen

Algemeen 1.355 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het Waterschap Rivierenland heeft inmiddels zo’n negen klachten rondom de dijkversterking van de Lekdijk naar ‘tevredenheid van de inwoners’ afgehandeld. Dat zei wethouder Jan Lock dinsdagavond tijdens een commissievergadering naar aanleiding van vragen over een update over de voortgang van de schadeafhandeling van het dijkversterkingsproject Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). Wel zijn er sinds februari 2022 zo’n 20 klachten bijgekomen.

CDA-raadslid Wout de Jong was met name kritisch over die toename. “We zien dat het aantal klachten net konijnen zijn: ze vermenigvuldigen waar je bij staat. We begonnen met 32 klachten, er zijn er 9 opgelost en inmiddels 20 bijgekomen.”

“Dat heeft te maken met de openheid dat het waterschap getoond heeft nadat ze van de aannemer het hele proces hebben overgenomen”, weerlegt wethouder Jan Lock de suggestie dat er nieuwe problemen boven water komen. “De toename heeft meer te maken met de uitnodigende houding van het waterschap, waardoor mensen ook de drempel van klachtindienen overgegaan zijn. Het aantal klachten neemt niet meer toe.”

Nieuw onderzoek waterveiligheid
De klachten kwamen tijdens en na het dijkversterkingsproject dat tussen 2013 en 2018 plaatsvond. Zo zijn er huizen verzakt en scheuren in muren ontstaan. Ook zijn er fouten gemaakt in het project zelf. Er is onder meer een hogere zandlaag onder het klei-veenpakket tijdens de werkzaamheden lek gestoken. Daardoor heeft de versterkte dijk een minder lange levensduur dan de 100 jaar die waren bedoeld, maar een acuut probleem is er niet, werd begin dit jaar gezegd in een extern onderzoek van Deltares.

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid heeft de conclusies bekeken en aangegeven dat voor een definitief oordeel over de waterveiligheid aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de vernatting en de gerealiseerde kwaliteit van de boorpalen nodig is. Dit onderzoek wordt binnenkort door Deltares gestart, resultaten daarvan worden verwacht in het tweede kwartaal van 2023.

Een onafhankelijke ‘reviewcommissie’ moet voor de kwaliteit van dit nieuwe onderzoek zorgen. Zij zullen in ieder geval geraadpleegd worden bij het vaststellen van de onderzoeksvraag en de resultaten van de het onderzoek hieraan toetsen.

Schadeteam
In februari 2022 bleek uit een ander onderzoek naar de klachtenafhandeling ook dat de schadeafhandeling, dat in handen lag van een schadebureau die volgens omwonenden vooral handelde in belang van de aannemer, tekort is geschoten. De onderzoekscommissie adviseerde destijds het waterschap om zich coulant op te stellen.

Naar aanleiding van die aanbevelingen heeft het waterschap de schadeafwikkeling overgenomen van de aannemer en een schadeteam ingesteld. Dat betekent dat elk adres met schade nu een vast contactpersoon heeft voor de afhandeling van de schadeclaim.

Zorgen
Vervolgens laat het Waterschap Rivierenland door een onafhankelijke schade-expert een onderzoek doen naar de schade aan de woning. Op kosten van het waterschap kan de bewoner een aanvullend onderzoek of contra-expertiseonderzoek aanvragen, wanneer dat gewenst is. “De verwachting is dat van de vijftig klachten die er ligger er een aantal moeilijke gevallen zijn, waarin de overeenstemming niet gehaald kan worden”, stelt de wethouder. “Maar van de overgrote meerderheid verwachten ze dat het proces tot tevredenheid van eenieder afgehandeld wordt.”

Ondanks de positiviteit van de wethouder ziet de Stichting De Lekkende Lekdijk de zorgen niet minder worden, zegt voorzitter Ad Schouls. “Dat komt door de opstelling van het waterschap. We dachten nu gaat alles beter, nu gaan we het oplossen. Maar bij huizen waarin enorme scheuren zitten, zegt een onderzoeker gerust: dit is cosmetische schade. Ofwel een stukadoor en schilder erin en het probleem is ‘opgelost’.”

In de stichting zijn ongeveer twintig omwonenden van de Lekdijk met schade aan hun huis verenigd. Volgens Schouls hebben zij inderdaad allemaal een contactpersoon toegewezen gekregen, en lopen er nu bij een aantal mensen onderzoeken. Het officiële resultaat daarvan is nog niet bij deze omwonenden bekend.

Goede lijn
Dinsdagavond maakte Lock in de commissievergadering meteen de kanttekening dat “niet iedereen krijgt wat die aan de voorkant dacht te kunnen krijgen”. En hij zei: “In die hele schade afhandeling komen altijd weer dingen boven tafel die anders of eerder speelden, maar daar wordt open over gecommuniceerd.”

Een bewoner kan, binnen vijf jaar na ondertekening van een schadevergoeding, nieuwe ontstane schade aan de woning door de dijkverbeteringswerkzaamheden bij het waterschap melden.

Waterschap Rivierenland heeft aangegeven dat ze eind dit jaar de meeste schadegevallen wil hebben afgehandeld. “In het algemeen heb ik de indruk dat het waterschap nu op de goede lijn zit”, is wethouder Lock tevreden over de huidige van gang zaken. “Ze heeft de goede toon te pakken en wij horen goede dingen terug met de uitzondering die ik net genoemd heb.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie