• Huib en René Bor, biologische boeren uit Noordeloos.
• Huib en René Bor, biologische boeren uit Noordeloos.

Uitspraak kort geding melkveehouders: deel koeien van slacht gered

5 mei, 10:00 Algemeen 1.126 keer gelezen

REGIO • Het lijkt erop dat de overheid grondgebonden en biologische melkveehouders moet ontzien, waardoor een flink aantal koeien van de slacht zou worden gered. De rechter heeft donderdag 4 mei een besluit genomen over het kort geding dat deze groep boeren aanspanden.

Theunis Jacob Slob, agrariër uit Noordeloos, is blij met de uitspraak. Hij is voorzitter van De Natuurweide, een organisatie die het kort geding had aangespannen, samen met Netwerk Grondig. Ze deden dat namens grondgebonden en biologische melkveehouders. 

Niet te voorzien
De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan vóór 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien.

Biologische melk
Slob: "Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Biologische melkveehouders, die uitgebreid hebben om in te spelen op de vraag naar biologische melk, werden onevenredig zwaar gestraft met het huidige fosfaatbeleid. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, maar moeten van de overheid wel bijdragen aan de oplossing van het overschot."

Beleid aanpassen
Slob vervolgt: "Natuurweide gaat er van uit dat deze grens en de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen.  De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling."

Oplossing
Ook Diana Saaman van Netwerk Grondig reageert enthousiast: "We zijn heel erg verheugd dat de rechter inziet dat grondgebonden landbouw van belang is en een garantie biedt voor de oplossing van problemen."

Naar de slacht
Staatssecretaris van Dam heeft in de laatste weken een extra uitzondering gemaakt voor vleesveehouders en zeldzame koeienrassen. Tot nu toe wilde hij nieuwe en groeiende grondgebonden en biologische melkveehouders niet uitzonderen omdat zij volgens hem ook hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot en dus mee moeten doen aan het fosfaatreductieplan. Met deze uitspraak lijkt deze visie geen stand te houden. En lijkt de rechter voor consequent – en daarmee grondgebonden- beleid te pleiten.

Minder koeien
De regeling fosfaatreductieplan 2017 is op 1 maart 2017 ingegaan en is nodig ter behoud van de derogatie.  Hierbij mogen gangbare boeren meer mest op hun land brengen. De derogatie geldt echter niet voor biologische boeren. Het fosfaatreductieplan bepaalt dat melkveehouders het aantal koeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Als zij dit niet doen moeten zij een heffing betalen. Het gaat veelal om zulke forse bedragen, dat boeren gedwongen zijn om koeien naar de slacht te brengen.

Onrechtvaardig
De biologische melkveehouders vinden het onrechtvaardig dat zij mede moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Ook de rechter erkent dat de reductieregeling beoogt een oplossing te bieden voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijdragen.

Ontzien 
De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel, dat per 2018 zou moeten ingaan. De Tweede Kamer heeft besloten om de biologische melkveehouderij alleen te ontzien in de generieke korting. Dit zou betekenen dat biologische boeren die nu meer koeien hebben dan op 2 juli 2015, alleen die extra koeien hoeven weg te doen en niet 4 % extra hoeven te krimpen. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

De Natuurweide, Netwerk Grondig en Biohuis hopen de Eerste Kamer te kunnen overtuigen dat grondgebonden en biologische melkveehouders ontzien moeten worden bij de fosfaatwetgeving.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie