Wethouder Govert van Bezooijen, wethouder financiën.
Wethouder Govert van Bezooijen, wethouder financiën. Foto: Wim Timmermans

Gemeente West Betuwe maakt de balans op: ‘Goede resultaten ondanks bewogen jaar’

Nieuws 507 keer gelezen

WEST BETUWE • Donderdag 29 juni behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2022, het financieel verslag van het afgelopen jaar.

Govert van Bezooijen, wethouder Financiën: ”Wij zijn als college trots op wat we hebben bereikt in 2022, helemaal omdat we te maken hadden met corona, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de krapte op de arbeidsmarkt en onze tijdelijke huisvesting, om maar wat grote zaken te noemen.” 

In balans

Een financieel huishoudboekje voor de gemeente werkt eigenlijk net zo als ieder ander huishoudboekje, met inkomsten en uitgaven. Die moeten ieder jaar in balans zijn. Dat betekent: niet meer uitgeven dan het geld dat binnenkomt. West Betuwe eindigde in 2022 985.000 euro positief. Dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Ongeveer 4 miljoen euro schuift door naar 2023. Dat geld is nodig om activiteiten uit te voeren of af te ronden die in 2022 gepland stonden maar toen niet door konden gaan. Een grote tegenvaller is het nadeel van 6,4 miljoen euro op grondexploitatie. Dat komt met name door de landelijke prijsstijgingen, de stijgende rente en de veranderingen in de woningmarkt. Dit was voorzien en wordt opgevangen uit de reserve grondexploitatie.

Uitvoeringsprogramma college

Wethouder Van Bezooijen: “We hebben veel punten uit ons uitvoeringsprogramma afgerond of opgestart, zoals de Linge bereikbaar en beleefbaar maken in verschillende kernen; de nieuwbouw en verduurzaming van de scholen; de opgave voor de plaatsing van statushouders; de afronding van de lokale klimaatadaptatie strategie (daarmee zijn we koploper in de provincie); de ondersteuning van inwoners op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden en woningbouw: in driekwart van onze kernen zijn in 2022 woningen gebouwd of waren woningen in aanbouw.”

Dienstverlening en de kerngericht werken

“De inwoner staat centraal bij dit college”, vervolgt wethouder Van Bezooijen. “We werken daarom continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Door bijvoorbeeld te werken aan een betere bereikbaarheid van onze balie en door onze dienstverlening dichtbij en op maat aan te bieden. Dit doen we kerngericht, ook een belangrijk speerpunt van dit college.
Alle teams zijn bezig hun werkzaamheden kerngericht in te richten, bijvoorbeeld door het onderhoud aan wegen per kern aan te pakken en zo de overlast te verminderen.”

Jaarrekening bekijken

De jaarrekening 2022 is na behandeling in de raad voor iedereen in te zien via de website van de gemeente.

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app