• Tekening van uitbreidingsplannen van de golfbaan.
• Tekening van uitbreidingsplannen van de golfbaan. Foto: Aangeleverd

Vereniging tot Behoud Lingelandschap: ‘Dossier voor de uitbreiding golfbaan Spijk wordt gekenmerkt door vele onvergetelijke en..

Ingezonden 1.135 keer gelezen

SPIJK • Op 17 mei verstuurde gemeente West Betuwe een persbericht over de vervuilde grond in Spijk. Daarnaast werd er een extra avond georganiseerd om met omwonenden en betrokkenen in gesprek te gaan. Hieronder de reactie van Vereniging tot Behoud Lingelandschap.

Het dossier voor de uitbreiding the Dutch (golfbaan Spijk) wordt gekenmerkt door vele onvergetelijke en onvergeeflijke fouten waardoor er geen enkele vertrouwen meer is dat het ooit nog goed komt. Het ergste is de milieuschade die is toegebracht door deze fouten en nog erger is dat deze milieuschade nog steeds niet is opgelost (als er überhaupt nog van oplossen gesproken kan worden, want er is al onherstelbare schade). Dit Persbericht veroorzaakt alleen nog meer wantrouwen.

Overeenkomsten

Wie welke fouten heeft gemaakt is niet duidelijk omdat alle correspondentie hierover niet openbaar is gemaakt. Maar het is wel duidelijk dat er drie partijen zijn die zich verantwoordelijk voelen voor de verontreiniging die is ontstaan door het verkeerd toepassen van staalslakken. Deze partijen (The Dutch, Sent One en de gemeente West Betuwe) hebben ook diverse overeenkomsten met elkaar gesloten: Handhavingsovereenkomst – Uitvoeringsovereenkomst – Intentieverklaring; om de sanering van deze staalslakken ter hand te nemen en de milieuschade te beperken. Overeenkomsten die eigenlijk al aantonen dat er heel wat speelt rondom deze verontreiniging met staalslakken. 

Openbaar maken

Deze overeenkomsten moeten ervoor zorgen dat de sanering, conform de afspraken, goed wordt uitgevoerd. Overeenkomsten op basis waarvan gehandhaafd kan worden. En zo hoort het ook! Echter in de praktijk blijken keer op keer problemen, fouten en onvolkomenheden te ontstaan en dat leidt dan weer tot nieuwe overeenkomsten zoals de laatste gesloten Intentieovereenkomst waarin o.a. staat dat partijen juridische actie schuwen. Dit is dubieus want dit belemmert de taak van handhavers. Het is niet duidelijk of deze redenering klopt want de overeenkomsten zijn niet openbaar en dus kan dit niet gecontroleerd worden. Het wordt tijd, dat de gemeente de overeenkomsten openbaar maakt!

Zonnepark

Om het nog ingewikkelder te maken heeft de gemeente besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan The Dutch en Sent One om een zonnepark van 37 ha. te realiseren op nog te saneren gronden. Met de opbrengsten van dit zonnepark zou de sanering bekostigd kunnen worden was de argumentatie. Op zich een logische uitgangspunt maar dan wel met in achtneming van de regels die voor iedereen gelden en dat is een omgevingsvergunning verlenen op schone grond, terwijl hier nog geen sprake is van volledige sanering. Er loopt nu ook een beroep van de VBL en een andere partij tegen deze omgevingsvergunning en de rechter moet daarover nog een uitspraak doen.

Gerucht

Nu blijkt het gerucht, dat de aannemer Sent One de sanering heeft gestaakt, waar te zijn. Waarom Sent One gestopt is wordt niet duidelijk gemaakt en kan alleen maar naar gegist worden. Zonder de redenen te kennen wordt het argwaan alleen nog meer gevoed want waarom is een partij als ESG (een investeringsmaatschappij) erin gestapt? Welke verdienmodel zien zij wel dat kennelijk niet werd onderkend door Sent One?

Inpakken en afdekken

Waarop baseert ESG de voortvarendheid die zij op de informatieavond op 17 mei jl. ten toon hebben gespreid? Ze geven namelijk aan dat bijna alle vierkantenmeters schoon zijn maar alle kubieke meter staalslakken nog verwerkt moeten worden. Waarom wordt er voorgedaan alsof er nog steeds onderzoek naar de sanering wordt gedaan, terwijl tegelijkertijd maar één methode als haalbaar wordt aangeduid namelijk inpakken en afdekken, dat was al de gekozen methode die sinds 2020 is ingezet.

Meer inkomsten genereren

Nieuw is wel het perspectief, dat op 1-1-2025 de sanering afgerond zou zijn. Hoe is dat uitvoerbaar als er eerder 8 jaar nodig was om de sanering af te ronden? Dit alles zou in het plan van aanpak 5.0 staan. Ook dit plan willen wij graag inzien! Misschien begrijpen wij dan hoe het wonder gerealiseerd gaat worden. ESG kondigen aan dat ze een gebiedsvisie gaan maken. Welke ontwikkelingen in dit gebied zien zij om meer inkomsten te genereren? 

Redder in nood?

ESG lijkt de redder in de nood te zijn. Maar om het wonder te kunnen volbrengen blijkt financiële starthulp nodig te zijn. ESG vraagt de gemeente om 7 jaar lang 5 miljoen te lenen. Maar wie betaald nu welke kosten van de sanering? Wat zijn de kosten die de gemeente tot heden al heeft gemaakt voor de handhaving? Wie staat garant voor de kosten van de sanering? Wat zijn de verhoudingen tussen The Dutch en ESG? Waar blijft The Dutch in deze constructie? Ook hiervoor is openheid nodig, zodat mogelijk vertrouwen terug gewonnen kan worden bij de burger. 

Vijf miljoen geïnvesteerd

De gemeente West Betuwe is een samenwerking aangegaan met The Dutch en ESG en is zelfs bereid om euro 5 miljoen te investeren in deze onderneming. De gemeente beweert dat zij onafhankelijk blijft in haar rol als toezichthouder en handhaver! Maar de gemeente heeft door deze samenwerking zich gecommitteerd aan een gezamenlijk belang met een bepaald financieel risico. Is de gemeente dan nog in alle opzichten onafhankelijk? En wat betekent dit voor de keuzes die straks gemaakt moeten worden bij de aangekondigde gebiedsvisie?

Bijeenkomst op 8 juni

Op 8 juni is aangekondigd dat er een bijenkomst wordt gehouden voor omwonenden waar de gemeente, het waterschap en de ODR uit gaan leggen hoe het proces verloopt t.a.v. de sanering. Het is de vraag of deze partijen in staat zijn om de argwaan, achterdocht en wantrouwen te kunnen wegnemen die is ontstaan door de gebrekkige communicatie en openheid over dit dossier!

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app