• Een wens in Vuren was om meer kleur aan het dorp te geven,  hier worden de entrees van het dorp opgeknapt.
• Een wens in Vuren was om meer kleur aan het dorp te geven, hier worden de entrees van het dorp opgeknapt. Foto: Aangeleverd

Mijlpaal bereikt: ‘Uitvoering van de kernagendapunten komt op stoom’

Algemeen 466 keer gelezen

WEST BETUWE • Gemeente West Betuwe werkt sinds 2019 samen met haar inwoners van de 26 kernen aan de toekomstige leefbaarheid in de kernen. Deze aanpak heet Kerngericht werken en de uitvoering ervan komt zichtbaar op stoom. Elke kern heeft een eigen kernagenda met specifieke wensen en actiepunten. 

Wethouder Rutger van Stappershoef is verheugd over de voortgang maar is ook zelfkritisch: “Voor wat betreft de uitvoering is de eerste mijlpaal onlangs bereikt. De teller staat nu op meer dan honderd gerealiseerde kernagendapunten.
Daarnaast is er door de inwoners in 2022 ook weer gebruik gemaakt van het jaarlijks beschikbare leefbaarheidsbudget per kern. Vanuit alle kernen zijn er in totaal 89 leefbaarheidsinitiatieven ingediend en gerealiseerd. Hiervoor is bijna 100.000 euro beschikbaar gesteld. Toch leeft er ook een gevoel dat het beter kan en moet.”

Zichtbaar resultaat op straat

Van Stappershoef: “Het gaat er nu echt op lijken, ons kernenbeleid. Van een papieren werkelijkheid, naar zichtbaar resultaat op straat, in de wijken, dorpen en stadjes. Het nut en de urgentie van de kernagenda’s en het leefbaarheidsbudget bewijzen zich daar. Het succes hiervan heeft vooral te maken met het feit dat de aanpak in gezamenlijkheid gebeurt. En, na twee coronajaren, ook het doorzettingsvermogen en de wilskracht bij de inwoners. Er worden steeds meer goede onderlinge afspraken gemaakt. Daarmee maken we meer waar aan maatwerkoplossingen dan normaal gesproken het geval zou zijn. 

Dynamische agenda

“Deze nieuwe manier van werken, het kerngericht werken, hebben we beloofd bij de herindeling en start van onze nieuwe gemeente, aldus Wethouder Van Stappershoef. “We zijn in de realisatie van punten goed op stoom gekomen. Tegelijkertijd moeten we met elkaar realistisch blijven en aangeven dat niet alles in de kernen meteen of ook maar binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt. Ik bedoel te zeggen dat een kernagenda een dynamische agenda is met aan de ene kant laaghangend fruit en aan de andere kant zaken die een langere voorbereidingstijd vragen. Het betreft een nieuwe, langdurige samenwerkingsrelatie tussen inwoners en gemeentelijke organisatie. Op deze manier wordt in elke kern structureel gewerkt aan het behoud en de versterking van de leefbaarheid en levendigheid in de kern.” 

Met positieve energie doorgaan

Kerngericht werken is ook voor andere gemeenten een flinke uitdaging. Er is namelijk geen blauwdruk voor. Van Stappershoef: “We zijn ons ervan bewust dat het altijd beter kan en soms zelfs moet. We weten dat onze kerngerichte aanpak nog niet altijd en overal even goed uitpakt, of bijvoorbeeld vertraging oploopt. Daar waar dit speelt, gaan we de komende weken in gesprek met de betrokken inwoners om heel gericht met elkaar af te stemmen wat we in ieder geval dit jaar nog gaan realiseren met elkaar. 

Binnen de eerste honderd afgeronde kernagendapunten is een groot deel aan lokale verkeersoplossingen gerealiseerd. Daarnaast is er veel gedaan aan het openbaar groen en het verbeteren of opknappen van de aanwezige voorzieningen in de kernen. Van Stappershoef: “Het gaat in de kernagenda’s om heel concrete zaken, onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden. Denk hierbij aan hele diverse zaken. Een voetgangersoversteek, hondenlosloopgebied, veiligheid van de lokale wegen, verwijderen van ongewenst groen, verbeteren openbaar vervoer, lampverlichting langs fietspaden, aanpassingen aan het dorpshuis, een plek voor jongeren, een visvijverstek, betaalbare huurwoningen en het inrichten van een dorpsplein.”

Aanvullend hierop zijn er in 2022 89 leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd. Met het leefbaarheidsbudget is bijvoorbeeld geïnvesteerd in:
picknicktafels en extra bankjes, mobiele geluidsinstallaties voor verenigingen, dispensers met hondenpoepzakjes in kernen, bloemen voor bloembakken en andere beplanting in kernen, beamer voor verenigingen, prikkabels voor verlichting diverse evenementen, activiteitenborden bij entree dorp, ondersteuning in materialen voor te organiseren activiteiten in de kernen en AED’s.

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app