Afbeelding
Foto: MarkVerwey.nl

Voormalig wethouder en huidig raadslid Annet IJff (PvdA) gaat voor het Waterschap

Algemeen Rivierenland kiest bestuur waterschap 967 keer gelezen

BUURMALSEN • Raadslid Annet IJff staat op plek twee van de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Waterschap Rivierenland. Met deze positie op de kieslijst bestaat er een grote kans dat IJff, woonachtig in Buurmalsen, ook daadwerkelijk verkozen wordt. “Ik verlaat dan de gemeenteraad van West Betuwe”, legt ze uit.

Volgens de regelgeving van de PvdA mag je beide niet combineren. Ze was na elf jaar in de raad al bezig aan haar laatste termijn in de gemeentepolitiek.

Ervaring inzetten voor Waterschap

“De bestuurlijke ervaring die ik inmiddels heb opgedaan wil ik inzetten voor het Waterschap. Als wethouder had ik in mijn portefeuille enkele onderdelen die dit werk raken, bijvoorbeeld klimaatverandering en invulling van het landschap. Mijn politieke carrière is wat mij betreft nog niet voorbij, ik wil nog ergens mijn tanden inzetten”, zegt IJff enthousiast.

‘Al heel lang politiek gemotiveerd’

Verkiezingen voor het Waterschap bestaan pas sinds de jaren negentig. Volgens IJff is de manier van besturen wel al heel lang politiek gemotiveerd. “Ook vroeger ging het om het afwegen van belangen, jezelf de vraag stellen welk belang voorrang moet hebben.” Het gaat volgens IJff om de vraag hoe we Nederland in de toekomst veilig houden en daarin speelt het Rivierengebied een belangrijke rol. “Er liggen serieuze verantwoordelijkheden bij het Waterschap, verwacht van mij dan ook geen kortzichtige politieke oplossingen. Dit werk vraagt om ‘dossiervreten’ en veel kennis vergaren. Ik zal mezelf op veel thema’s nog verder moeten inwerken maar dat is een hele mooie uitdaging.”

‘Visie nodig’

“Hoe gaan we voorkomen dat we last krijgen van teveel of juist te weinig water en hoe blijft het water schoon? Daar is visie voor nodig.” IJff geeft aan dat ook bij de grote dossiers zoals de dijkverzwaring de participatie van onze inwoners beter geregeld moet worden. “Er heerst veel teleurstelling in ons gebied als het over participatie gaat. Hier zit een belangrijk element van communiceren in. Wees als bestuurder duidelijk over wat je voor ogen hebt en leg dat helder uit. Gebruik kennis die bij inwoners aanwezig is en vraag ze op het juiste moment om mee te praten en mee te denken.”

Waarden van de PvdA meenemen

Wat volgens IJff wel politiek gedreven is zijn haar waarden die ze meeneemt vanuit de PvdA. “We moeten de steeds hoger oplopende lasten, ook die voor het Waterschap, eerlijk verdelen. Mensen met een laag inkomen ontzien van deze belasting en vervuilers juist extra laten betalen.” De bestuurder in IJff heeft een belangrijkere opdracht voor ogen: “We moeten zorgen voor een Rivierenland waar onze kinderen en kleinkinderen gezond en veilig kunnen leven.”

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie