Burgemeester Servaas Stoop ontving vrijdag 30 september de heer Hofstee en zijn vrouw in het gemeentehuis voor een felicitatiemoment.
Burgemeester Servaas Stoop ontving vrijdag 30 september de heer Hofstee en zijn vrouw in het gemeentehuis voor een felicitatiemoment. Foto: Aangeleverd gemeente West Betuwe

Koninklijke onderscheiding voor de heer Theo Hofstee uit Geldermalsen

Algemeen 880 keer gelezen

GELDERMALSEN • De minister van Justitie en Veiligheid reikte op donderdag 29 september aan de heer Hofstee (1957) uit Geldermalsen een Koninklijke onderscheiding uit. Mijnheer ontvangt zijn onderscheiding voor opeenvolgende functies bij het Openbaar Ministerie. Momenteel is hij procureur-generaal en lid van het college van procureurs-generaal. Ook zet hij zich in voor verschillende maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede komen aan de samenleving. Voor al zijn functies is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hofstee is sinds 1987 werkzaam bij het Openbaar Ministerie en bekleedde/bekleedt daar de volgende functies:

  • 1987 - 1991 officier van Justitie bij het parket Amsterdam
  • 1991 - 1992 plaatsvervangend hoofd van het Stafbureau Openbaar Ministerie
  • 1992 - 1998 officier van Justitie 1e klasse bij het parket Utrecht
  • 1998 - 2001 plaatsvervangend hoofdofficier bij het parket Utrecht
  • 2001 - 2005 fungerend hoofdofficier van justitie, politieregio Gooi- en Vechtstreek
  • 2005 - 2007 hoofdofficier van justitie bij het parket Breda
  • 2007 - 2011 hoofdofficier van justitie bij het parket Den Haag
  • 2011 - 2018 hoofdofficier van justitie bij het parket Amsterdam
  • 2018 - heden procureur-generaal en lid van het College van procureurs-generaal

Daarnaast vervulde hij de volgende maatschappelijke nevenfunctie:

1991 - 2015 lid van de reglementscommissie en aanklager betaald voetbal bij de KNVB

Als (hoofd)officier van justitie bij de diverse parketten was hij betrokken bij zaken rond georganiseerde criminaliteit en infiltratie, internationale rechtshulp en verschillende onderzoeken. Daarnaast was hij eindverantwoordelijk voor een aantal strafzaken met grote maatschappelijke impact, die onder zijn leiding tot een goed einde zijn gebracht.

Hij legde de verbinding met de omgeving, zoals burgemeesters, slachtoffers en de pers, waarmee binnen het OM de rust werd bewaard en de zaken met steun en vanuit vertrouwen konden worden behandeld. Daarnaast droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor diverse landelijke programma’s. Hij gaf leiding aan het Programma Versterking Opsporing en Vervolging, dat leidde tot het versterken van de kwaliteit en de professionaliteit, zodat criminaliteit daadkrachtig en effectief kan worden bestreden. Van 2015 tot 2018 gaf hij leiding aan het Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid. Door dat programma zijn maatregelen ingevoerd om verschillende gesignaleerde kwetsbaarheden in het handelen van het OM weg te nemen.

Als lid van het College van procureurs-generaal heeft hij o.a. de volgende zaken in zijn portefeuille: opsporing- en vervolgingsbeleid, ondermijning, terrorisme, afpakken crimineel vermogen, drugs, bijzondere zaken, radicalisering en forensische opsporing. Hij heeft zich ingezet om een nieuwe impuls te geven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit en hij was mede bepalend voor de oprichting van een multidisciplinair interventieteam. In de verschillende functies was hij tevens betrokken bij grootschalige evenementen, zoals de inhuldiging van Koning Willem-Alexander (2013), het bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Obama (2014) en Sail Amsterdam (2015).

De heer Hofstee wordt getypeerd als iemand met kennis en deskundigheid van juridische zaken, van de inrichting en de cultuur binnen organisaties en van het functioneren van de samenleving. Gesteld wordt dat hij van grote waarde is geweest voor de ontwikkeling en versterking van het OM en het bevorderen van de juridische en organisatorische kwaliteit binnen de gehele strafrechtketen.

Diana Kervel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie