• Deltacommissaris Peter Glas en heemraad Matthieu Gremmen krijgen uitleg van fruitteler Alfred Verstegen (links)
• Deltacommissaris Peter Glas en heemraad Matthieu Gremmen krijgen uitleg van fruitteler Alfred Verstegen (links) Foto: Dick Aanen

Deltacommissaris Peter Glas bekijkt gevolgen droogte bij Opijnense fruitteeltbedrijf Alfred Verstegen

Algemeen 522 keer gelezen

WEST BETUWE • Dinsdagmiddag onderschreven negen gemeenten, waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en ruim 20 partners in het Geofort in Herwijnen de ‘Regionale Adaptatiestrategie’ en de ‘samenwerkingsagenda’. 

In de adaptatiestrategie staat beschreven hoe de regio aan de slag wil met klimaatverandering. De samenwerkingsagenda beschrijft op welke 9 speerpunten de regio de komende jaren gaat samenwerken. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst bezocht Deltacommissaris Peter Glas, waterschapsbestuurder Mathieu Gremmen, en de kersverse Westbetuwse wethouder Joke van Vrouwerff het fruitteeltbedrijf van Alfred Verstegen in Opijnen. Ook Erik van Haarlem, fruittler in Buurmalsen, was aanwezig. Ze kregen ze een rondleiding en gaan ze in gesprek over het effect van klimaatverandering op de agrarische bedrijfsvoering. Vooral de droogte van de afgelopen periode is vrij problematisch voor de fruitsector.  

Verstegen en Van Haarlem benadrukten nog eens hoe belangrijk water is voor de fruittelers. Vooral in de bloesemperiode blijven de bomen kwetsbaar tijdens nachtvorst. De bomen worden beregend, waardoor er een beschermend laagje ijs rondom de bloesem wordt gevormd. De bloesem bevriest niet, doordat er stollingswarmte wordt geproduceerd. 

Ook bij droog weer worden de fruitbomen beregend, om te voorkomen dat jonge vruchten te warm worden. De fruittelers in de West Betuwe onttrekken het water voor het beregenen indirect via een stelsel van watergangen uit de Linge. Het water moet via allerlei slootjes nog een relatief lange weg afleggen naar de bedrijven in het zuiden van de gemeente. Vooral in extreem droge periode blijft het voor de fruittelers steeds weer spannend of ze nog voldoende water kunnen oppompen.

Er is echter nog een ander probleem. De voorgestelde plannen om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen in de Betuwe hebben grote impact op de toegang van telers tot het water. Door het onttrekken van drinkwater uit de grond, zal het oppervlaktewaterpeil dalen en het boren naar grondwater voor telers onmogelijk worden gemaakt. Ze zijn vorig jaar massaal in verzet gekomen en hebben zienswijzen ingediend tegen de plannen.

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie