De drie beoogde wethouders: Monica Wichgers (Culemorg van Nu), Daphne Bijvoet (D66) en Mischa Peters (GroenLinks)..
De drie beoogde wethouders: Monica Wichgers (Culemorg van Nu), Daphne Bijvoet (D66) en Mischa Peters (GroenLinks).. Foto: John van der Meer

Drie beoogde vrouwelijke wethouders voor Culemborg

Algemeen 383 keer gelezen

CULEMBORG • Drie kandidaten met hart voor Culemborg worden voorgedragen als wethouders in het nieuwe college. Dit zijn: Monica Wichgers (Culemborg van Nu), Mischa Peters (GroenLinks) en Daphne Bijvoet (D66). Samen willen zij de stad vooruit brengen. Ieder vanuit hun eigen kennis, ervaring en overtuiging om van betekenis te zijn voor Culemborgers en Culemborg. De partijen die hen voordragen zien in hen een team dat elkaar onderling mooi aanvult.

Huidig wethouder Monica Wichgers gaat verder aan de slag met wonen waaronder de stationsomgeving, ruimtelijke ordening en economie. Aan deze portefeuille wordt mobiliteit toegevoegd. “Ik ben enorm blij en vereerd dat ik de kans krijg om verder te werken aan en met de stad. De stad ontwikkelt zich snel, het is mooi om daar aan bij te kunnen dragen. Ik kijk uit naar de samenwerking binnen dit college, met de gemeenteraad en de inwoners in Culemborg.”

Mischa Peters
Nieuw in het college komt Mischa Peters die zich als raadslid heeft verdiept in het sociaal domein en daar nu als wethouder invulling aan gaat geven. Bij haar portefeuilles zitten ook volksgezondheid, cultuur, sport en financiën. “De komende jaren liggen er grote uitdagingen zoals de woningnood, het klimaat en het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning. Voor mij is het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, en is er dus een gemeente nodig die bijdraagt aan bestaanszekerheid, het snel krijgen van de juiste hulp uit je netwerk of van zorgverleners en dat er maatwerk is. Juist in onzekere tijden als deze. Hier ga ik voor.”

Daphne Bijvoet
Eveneens nieuw in het college is Daphne Bijvoet. Voor haar is onderwijs en de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt speerpunt. Ook gaat zij zich inzetten voor werk en inkomen, duurzaamheid, groen, cultureel erfgoed en diversiteit en integratie. “Bijna twintig jaar geleden begon ik mijn carrière in het Culemborgs primair onderwijs. Ik ben trots en dankbaar dat ik mij nu voor de stad in mag zetten. Een stad die je kansen biedt ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, die actuele uitdagingen aanpakt maar ook oog heeft voor de toekomst.”

De drie kandidaten zien uit naar de raadsvergadering van donderdag 9 juni, waarin het voorstel voor benoeming van de wethouders wordt behandeld. Zij verwachten met burgemeester Gerdo van Grootheest een prettige en constructieve samenwerking als nieuw college van B&W. 

Ook hopen zij op een constructieve samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad om uitvoering te gaan geven aan het bestuursakkoord en de nog op te stellen samenwerkingsagenda die gaat over de onderlinge cultuur en werkwijze tussen raad, college en ambtelijke organisatie, en de samenwerking met de stad. Het bestuursakkoord wordt volgens planning op 31 mei gepresenteerd.

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Beweegroutes met QR-codes in Meteren en Asperen Algemeen 23 mrt., 17:40
Afbeelding
'Voluit Leven' met mindfulness cursus start in Rivierenland Algemeen 23 mrt., 15:06
Afbeelding
Schrijver Steven Verhorst uit Heukelum: 'Het borrelt in mijn hoofd altijd van de ideeën en die moeten eruit' Algemeen 23 mrt., 13:00