v.l.n.r.: Wethouders Joke van Vrouwerff, Govert van Bezooijen en Jacoline Hartman, burgemeester Servaas Stoop, wethouder Jan de Geus, loco-secretaris Philip Bosman en wethouder Rutger van Stappershoef.
v.l.n.r.: Wethouders Joke van Vrouwerff, Govert van Bezooijen en Jacoline Hartman, burgemeester Servaas Stoop, wethouder Jan de Geus, loco-secretaris Philip Bosman en wethouder Rutger van Stappershoef. Foto: Aangeleverd

Portefeuilleverdeling B&W West Betuwe bekend

Algemeen 1.238 keer gelezen

WEST BETUWE • Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe hebben besloten wie binnen de nieuwe coalitie welke taken gaat waarnemen.

Nieuw in de portefeuille van burgemeester Servaas Stoop is het onderwerp informatieveiligheid en cybercriminaliteit. Verder valt op dat Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen, 1e locoburgemeester) behalve leefbaarheid, kerngericht werken, economische zaken en welzijn/preventie Sociaal Domein ook Sport en Beweging als belangrijk speerpunt van het nieuwe college voor zijn rekening gaat nemen. Daarnaast zijn onder meer multifunctionele centra en dorpshuizen onderdeel van zijn portefeuille en is hij verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid. 

Zijn partijgenoot Jacoline Hartman (4e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer en vervoer, grondexploitatie, grondzaken en omgevingsvergunningen. Joke van Vrouwerff (5e locoburgemeester) is wethouder Platteland. Haar portefeuille omvat naast de onderwerpen land- en tuinbouw, duurzaamheid en natuur- en landschapsontwikkeling, ook de onderwerpen klimaatadaptie, afval/grondstoffen en dierenwelzijn. 

Govert van Bezooijen (ChristenUnie, 3e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en onderwijs. Jan de Geus (D66, 2e locoburgemeester) houdt zich tijdens de komende raadsperiode bezig met zorg/hulp Sociaal Domein, jeugdzorg/WMO, inclusie, sociale zaken en werkgelegenheid en de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie