Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Bewonersvragen over nieuwbouw Hof van Heesselt

Algemeen 1.791 keer gelezen

HEESSELT • Een dertigtal omwonenden wil duidelijkheid over de nieuwbouw Hof van Heesselt aan de Heesseltse Donkerstraat.

Zijn de twaalf geplande luxe woningen in een buitengebied, omringd door een stiltegebied en pal tegenover een Natura 2000-gebied in lijn met het gemeentelijk Woningbeleid en de Omgevingsvisie? 

In het kader van Ruimte voor Ruimte werden rond 2008 de kassen van kweker Hans de Jong aan de Donkerstraat afgebroken. Er zouden woningen worden gebouwd. Dertien jaar lang gebeurde er niks en liepen er schapen in de weide aan de dijk. “Tot grote verbazing van omwonenden was er afgelopen najaar opeens activiteit”, zeggen de bewoners in een reactie. “Desgevraagd werd gemeld dat er een wijk met twaalf luxe woningen zou komen.” 

Bewoners doken in de archieven en vonden een bestemmingsbesluit van 30 juli 2009 dat acht woningen noemde. Waarom sprak de vastgoedontwikkelaar dan van twaalf woningen? Vanaf eind november probeerden ze bij de gemeente antwoord op deze vraag te krijgen. In het bestemmingsplan van 24 september 2009 is immers sprake van tien woningen. 

“Kennelijk was er in die zomer van 2009 heel wat vergaderd om van acht tot tien woningen te komen. Nog vreemder is dat het in het bestemmingsplan van september opeens gaat om acht vrijstaande woningen en tweemaal 2 onder 1 kap-woningen. In datzelfde bestemmingsplan staat dat vijf van de tien afgesproken woningen voor een projectontwikkelaar zouden zijn en de andere vijf zouden vallen onder de ‘reguliere woningbouw van de gemeente’. Die afspraak is, wellicht bij de gemeentelijke herindeling, van tafel verdwenen.”

Inwonerstoename
De Hof van Heesselt leidt volgens de bewoners tot een inwonerstoename van meer dan tien procent en veel extra verkeer op de smalle dorpswegen. “Want voor een boodschap rijd je al snel tien kilometer. De net aangenomen Woonvisie van de gemeente West Betuwe zegt: ‘Betaalbare en duurzame woningbouw is een behoefte in alle kernen & we werken naar een toekomstbestendige woningmarkt, waarin ruimte is voor alle doelgroepen.’ Volgens de vorig jaar aangenomen Omgevingsvisie focust de gemeente op ‘versterking van het beleefbaar rivierenlandschap waarin kleinschaligheid en de ‘dorpse sfeer’ de boventoon voeren’. Omwonenden vragen zich af hoe de Hof van Heesselt past bij deze gemeentelijke beleidsvoornemens.

“Asfalt en lantaarnpalen tegenover een Natura 2000-gebied dragen niet bepaald bij aan een versterking van de beleefbaarheid van het rivierenlandschap. Twaalf woningen waarvan de goedkoopsten beginnen vanaf 735.000 euro zijn zeer waarschijnlijk onbetaalbaar voor de gemiddelde West Betuwenaar en een dergelijke nieuwbouwwijk in een buitengebied is niet bepaald kleinschalig te noemen. Met de bouw van nog drie geplande vrijstaande huizen aan en vlakbij de Donkerstraat waarvan één bouwplot op dit moment voor 500.000 euro te koop staat (zonder huis!) vragen sommige bewoners zich af of Heesselt geen klein Wassenaar aan het worden is, voor welvarende mensen van elders.”

Reactie wethouder 
Volgens wethouder Sietske Klein-de Jong richt de West Betuwse woonvisie zich op woningen voor iedere doelgroep. “We willen als gemeente een goede mix van allerlei type woningen omdat we merken dat hieraan behoefte is. Bij de ontwikkeling van woningen en wijken hebben we veel oog voor de balans met de uitstraling van het rivierengebied. Het bestemmingsplan faciliteert ons daarin. We kunnen dat niet zomaar wijzigen. En dan moeten wij vergunningen verlenen als de woonontwikkeling voldoet aan alle voorwaarden van dat bestemmingsplan. Dit is ook van toepassing in Heeselt.”

Volgens de wethouder is in 2009 vastgesteld om 12 woningen te bouwen waarvan twee 2-onder-1-kap. “Het plan is getoetst aan de toen geldende woonvisie. De toelichting over het aantal woningen destijds is onvoldoende aangepast aan wat de gemeenteraad had besloten.


Dat verklaart de onduidelijkheid over het aantal woningen. In de planregels en de plankaart is altijd sprake geweest van 12 woningen. Het huidige initiatief voldoet ook aan het bestemmingsplan. Zo ook aan de eisen voor bouwen rondom een natura-2000 gebied en natuurgebied.”

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie