Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Antwoorden quiz: Ken je dorp, ken je dijk!

Algemeen 315 keer gelezen

WEST BETUWE • Een tijdje geleden publiceerden dorpstafels, een facebookgroep en een bewonersinitiatief langs de dijk tussen Tiel en Waardenburg een quiz over de aanstaande dijkversterking. 

De vragen bleken zo moeilijk dat zelfs de winnaars op een gedeelde eerste plaats vier van de negen antwoorden fout hadden. Toch feliciteren we Roos Fokkema, Lyonne Steenkamer en Henk de Vries. Ook als je niet hebt meegedaan met de quiz kunnen de antwoorden hieronder je meer inzicht geven in de gevolgen van de huidige plannen voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg.

* Vraag 1: Hoeveel overstromingen zijn er in ons gebied afgelopen eeuw geweest?* Antwoord: nl 1 tijdens de winter van 1925-1926 werd het land van Maas en Waal zwaar getroffen. dus de ‘overkant’ stroomde onder.

* Vraag 2: Voor welk percentage dijkbewoners is dit de tweede dijkversterking in 25 jaar? * Antwoord: voor niemand. Een strikvraag dus, de vorige dijkversterking was in 1995, maar die hebben veel mensen meegemaakt. Die nieuwe dijk zou volgens het Waterschap Rivierenland helemaal veilig zijn bij extreem hoogwater. Een paar jaar terug zijn de normen echter verhoogd waardoor de huidige dijken toch niet veilig genoeg meer zouden zijn.

* Vraag 3: Hoeveel huizen worden op het traject Tiel Waardenburg van 19,5 km gesloopt vanwege de aanstaande dijkversterking?* Antwoord: 5, nl twee in Opijnen, een in Heesselt, twee in Ophemert. Onduidelijkheid bestaat over een huis in Varik en ook bij de steenfabriek Zennewijnen zou een huis moeten worden gesloopt, maar dat is inmiddels afgebrand.

* Vraag 4: Hoeveel bomen worden gekapt vanwege de dijkversterking?* Antwoord: meer dan duizend. In de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt een aantal van 2050 te kappen bomen genoemd.

* Vraag 5: Hoeveel hectare natuur wordt verwoest door de dijkversterking?* Antwoord: tussen 50 en 60. De MER noemt 57 hectare.

* Vraag 6: De helft van deze natuur wordt gecompenseerd door: * Antwoord: het dijktalud. Bron MER. Dus niet met aanplant van jonge bomen of nieuwe natuur in de uiterwaarden of elders, maar de dijkhelling aan de rivierkant krijgt straks in plaats van de bestemming ‘groen’ het stempel ‘natuur’. De vraag is of daarmee het natuurverlies echt is gecompenseerd.

* Vraag 7: Er gaat ook cultuurgrond verloren, door de mens ingerichte grond; hoe wordt die gecompenseerd?* Antwoord: Niet, tot op heden is cultuurgrond niet gecompenseerd.

* Vraag 8: Wie wordt de belangrijkste gebruiker van de ‘gastvrije Waaldijk’ die de gemeentes langs de dijk tot aan Gorinchem voor ogen hebben? Antwoord: de fietsers zijn hoofdgebruikers, auto’s moeten zich aanpassen. Onduidelijk is hoe dat in zijn werk gaat straks. Oa door een petitie van 107 bezorgde burgers heeft de raad een motie aangenomen voor een onderzoek naar een vrijliggend fiets/wandelpaadje, beneden aan de buitenzijde van de dijk.

* Vraag 9. Wanneer is de volgende dijkversterking nodig bij de huidige plannen? Antwoord: 50 jaar, volgens Waterschap Rivierenland. De lijnen voor het ‘Profiel van de Vrije Ruimte’ zijn al ingetekend, daar zou de dijkvoet bij een volgende versterking uitkomen. Soms loopt dat profiel door bestaande huizen heen.

Het Alternatief: De Ideale Rivierdijk

Er is een alternatief waarbij de antwoorden op de vragen drie tot en met negen wezenlijk anders kunnen zijn. Er hoeven dan nauwelijks bomen gekapt, natuur of cultuurgrond opgeofferd en huizen gesloopt. Dat is De Ideale Rivierdijk, met als belangrijkste kenmerk het inbrengen van een lange verankerde damwand bovenin het buitentalud, in principe langs het hele traject. 

De dijk kan blijven liggen waar hij ligt en hoeft niet breder. Het landschap wordt minimaal aangetast. Bedenk dat het waterschap er nu al voor kiest – dit om op een paar stukken huizen, natuur en landschap te ontzien - om bij 8 van de 19.5 kilometer een damwand te slaan; de rest van het traject krijgt een verbrede gronddijk. Waarom niet alsnog de keuze voor een doorlopende damwandconstructie? Dat levert zeer waarschijnlijk een EXTRA veilige, robuuste en duurzame dijk op die zelfs 100 jaar meegaat.

Op Youtube staat een korte animatie van De Ideale Rivierdijk: https://www.youtube.com/watch?v=z-o8ZAbP5lY
Wil je meer weten en wil je dat dit alternatief serieus door experts wordt onderzocht? Stuur dan een mail naar Louis de Jel: deidealerivierdijk@gmail.com

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Beweegroutes met QR-codes in Meteren en Asperen Algemeen 23 mrt., 17:40
Afbeelding
'Voluit Leven' met mindfulness cursus start in Rivierenland Algemeen 23 mrt., 15:06
Afbeelding
Schrijver Steven Verhorst uit Heukelum: 'Het borrelt in mijn hoofd altijd van de ideeën en die moeten eruit' Algemeen 23 mrt., 13:00