Bewoners van de Dries hebben met een afstandsbediening toegang, maar onder meer ambulances staan voor een dichte poort.
Bewoners van de Dries hebben met een afstandsbediening toegang, maar onder meer ambulances staan voor een dichte poort.

Maurikenaren afgesloten van de openbare weg: komt de gemeente in actie?

Nieuws 567 keer gelezen

MAURIK • Acht huishoudens aan de Dries in Maurik dreigen (zoals zij dit noemen) ‘wederrechtelijk te worden afgesloten van de openbare weg’. Door de toekomstige bewoner van de Prinses Marijkelaan 30, die ook eigenaar is van nummer 28, zijn poorten met cameratoezicht geplaatst die de vrije doorgang belemmeren.

Hoe is het zo gekomen? Tien jaar geleden sloten de bewoners van Prinses Marijkelaan 30 en 32 de Dries, een doodlopende weg, al eens af. De rechter bepaalde toen dat de Dries een zogenaamde buurweg is. Dat betekent dat de toegang onbelemmerd moet blijven ten behoeve van bewoners, bezoekers, bezorgers, dienstverleners en hulpdiensten en dat er geen wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder de instemming van alle eigenaren van de buurweg.

Brandweer
De belemmering is toen opgeheven. Bovendien zorgde de gemeente voor een toegangshek en een noodweg vanaf de Rijnbandijk voor grote brandweerwagens, terwijl andere hulpdiensten dus gebruik konden blijven maken van de toegang via de Prinses Marijkelaan.

De betrokken huishoudens aan de Dries staan nu weer voor hetzelfde probleem en hebben bij zowel de gemeente Buren als het waterschap op ‘directe handhaving’ aangedrongen. De poorten zouden namelijk op grond van de gemeente en het waterschap staan.

Complex dossier
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag stelde Gerdjan Keller (GB), mede namens PvdA-GL, vragen hierover aan het college van B&W. Hij vroeg onder meer of de gemeente mogelijkheden heeft om de afsluiting teniet te doen, omdat de woningen bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten. Wethouder Neven: “We hebben met de woordvoerder van de acht huishoudens van gedachten gewisseld over wat voor hen de beste manier zou zijn om zich op te stellen. Dat is handhaving vragen enerzijds en een civiele procedure voeren anderzijds. Het is echter wel heel ingewikkeld.”

Hij lichtte dat uitgebreid toe. “De Dries is voor gemotoriseerd verkeer niet openbaar geworden op grond van de uitspraak van de bestuursrechter uit 2014. Het college is daardoor niet bevoegd om op te treden tegen deze blokkering.”

Ambulance
Hoe zit het dan met de noodzakelijke bereikbaarheid? Neven: “Ontsluiting voor de brandweer is wel geborgd via de noodweg vanaf de dijk - voor hen toegankelijk met een sleutel. Ontsluiting voor de ambulance kan echter belemmerd worden en is mogelijk al eens belemmerd geweest. Dat is natuurlijk een ernstige zaak.” Hij zegt te onderzoeken of er vanwege de maatschappelijke zorgplicht van de gemeente actie kan worden ondernomen. “Het zal echter vooral privaatrechtelijk uitgevochten moeten worden. Het is een complex dossier en kan een lang verhaal worden.”

Ellis Frans-Kapma

Karl Flieger

Bureauredacteur Het Kontakt - Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden