Afbeelding
Foto: Google

Vattenfall maakt werk van windpark Lienden

Nieuws 578 keer gelezen

LIENDEN • Vattenfall heeft de benodigde vergunningen aangevraagd bij de provincie Gelderland voor de realisatie van Windpark Echteld Lienden. De aanvraag volgt op het vaststellen van het voorkeursalternatief, dat de provincie eerder dit jaar deed. Daarmee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het windpark.

Voor de bouw van een windpark moeten verschillende vergunningen worden aangevraagd. Zo wordt niet alleen toestemming gevraagd voor het bouwen van windturbines, maar ook voor de aanleg van (tijdelijke) wegen, kabels en fundaties en voor het aspect milieu.

Ontwerpbesluiten

Daarnaast wordt voor de mogelijke gevolgen voor dieren en planten een vergunning aangevraagd. Alle vergunningen worden onderdeel van het ‘projectbesluit’, dat door de provincie zal worden genomen onder de omgevingswet. Onderdeel van dit projectbesluit is ook het milieueffectrapport (MER). In dat rapport staan alle effecten beschreven van het windpark op de omgeving, zoals geluidseffecten en effecten op de natuur.

Naar verwachting wordt voor de zomer het (ontwerp)projectbesluit met alle (ontwerp)vergunningen bij de Provincie Gelderland ter inzage gelegd. Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen, stelt de provincie daarna het definitieve Projectbesluit vast. Dit gebeurt naar verwachting in de tweede helft van 2024. Vervolgens volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State en start Vattenfall met de voorbereidingen van de bouw van het windpark.

Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar industrieën elektrificeert, energie levert bij de mensen thuis en hun manier van leven moderniseert door middel van innovatie en samenwerking. Het bedrijf werkt aan het mogelijk maken van de fossiele vrijheid die de samenleving vooruit helpt. Het zet zich in om te bouwen aan een toekomst waarin iedereen kan kiezen voor fossielvrije manieren om te bewegen, te maken en te leven. Het doel is om uiterlijk in 2040 netto nul uitstoot te hebben.

Karl Flieger

Bureauredacteur Het Kontakt - Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden