Afbeelding

Bestemmingsplan met agrarische bestemming voor oude locatie Knorhof

Algemeen 440 keer gelezen

REGIO • In juli 2017 brak er een brand uit in de varkensstal van de Knorhof tussen Kapel-Avezaath en Erichem. 

Bij de brand kwamen 20.000 varkens om het leven. Na de brand zijn de schuur, twee mestsilo’s, mestkelders en een bedrijfswoning overgebleven.

Aanvraag vergunning bij provincie

In 2019 heeft de eigenaar van de Knorhof een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van de varkensstal. De provincie Gelderland is het gevoegd gezag. Zij had sindsdien contact met de eigenaar over het aanpassen van de vergunning. In 2022 leverde de eigenaar een aangepaste aanvraag voor de omgevingsvergunning aan. Begin februari 2022 besloot de provincie om de aanvraag buiten behandeling te stellen, omdat de aanvraag niet compleet was.

Besloten raadsvergadering

Na het besluit van de provincie was er een besloten raadsvergadering bij de gemeente Buren. Tijdens deze avond werd er een voorbereidingsbesluit genomen. Daardoor kreeg de gemeente Buren een jaar de tijd om de mogelijkheden voor de bestemming van het terrein te onderzoeken.

Nieuw bestemmingsplan

In het verleden ervaarden inwoners in de omgeving tot aan het dorp Erichem overlast van de varkensstal. De varkenshouderij heeft ook een grote stikstofemissie. Daardoor vinden de provincie Gelderland en de gemeente Buren de herbouw van een varkenshouderij niet meer wenselijk.

In het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente Buren heeft gemaakt, staat dat er geen ruimte meer is voor de varkenshouderij. De gronden krijgen een agrarische bestemming voor bijvoorbeeld het telen van gewassen of het weiden van vee. De bedrijfswoning verandert in een reguliere woning.

Bestemmingsplan ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Burensewal 1-3 Kapel-Avezaath’ ligt ter inzage op het gemeentehuis in Maurik (De Wetering 1). Het bestemmingsplan is ook te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie