Provincie wil bouw sociale huurwoningen versnellen

Algemeen 67 keer gelezen

De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Gedeputeerde Staten zetten 3 miljoen euro in om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. Gemeenten kunnen maximaal 7.500 euro per woning aanvragen om de publieke kosten voor de woningbouw te kunnen dekken.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het Actieplan Wonen wil de provincie de woningbouw versnellen. Er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Met deze subsidieregeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen en geven we starters en alleenstaanden die een huis zoeken weer een kans op een betaalbare woning.’

Haalbaar en Betaalbaar

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Tegelijkertijd willen we de woningen betaalbaar houden. Hierdoor ontstaat vaak een financieel tekort, waardoor de bouw stagneert. Met nieuwe regeling betaalbaar wonen nemen we een deel van deze publieke kosten voor onze rekening om de woningbouw haalbaar en betaalbaar te maken.

Binnen 2 jaar van start

Gemeenten kunnen de hele maand november een subsidieverzoek indienen. Het is een tenderregeling, waarbij de aanvragen worden beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen) en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid). De gemeente draagt zelf minstens 30% van het publieke tekort. De bouw van de woningen moet binnen twee jaar van start gaan en de huurwoningen blijven minimaal 20 jaar in dezelfde sociale categorie, waardoor deze voor langere tijd betaalbaar blijven.

Woningbouw Impuls

De subsidieregeling sluit aan bij de landelijke Woningbouw Impuls (WII) regeling voor gemeenten. Deze regeling richt zich op betaalbare woningen in projecten met meer dan 500 woningen. De Gelderse regeling Betaalbaar Wonen stimuleert de bouw van sociale huurwoningen in minder grote projecten, waardoor ook kleinere gemeenten hier gebruik van kunnen maken. Voor de Gelderse aanvragen voor de landelijke Woningbouw Impuls regeling heeft de provincie al 9,4 miljoen euro aan cofinanciering beschikbaar gesteld.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie