Logo hetkontakt.nl/westbetuwe
Foto:

Avri weet stijging afvalstoffenheffing te beperken tot 3 procent

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Avri heeft in 2021 betere contracten voor de verwerking van sommige grondstoffen weten af te sluiten. Ook wordt er door de stijging van de prijzen van bepaalde grondstoffen een hogere opbrengst verwacht in 2022. 

Avri wil de financiële voordelen hiervan ten goede laten komen aan de inwoners. Daarom stijgt de afvalstoffenheffing in 2022 minder hard dan oorspronkelijk begroot. Het basistarief per huishouden komt uit op een jaarbedrag van € 306,-. Dat is een stijging van € 9,- per jaar (3%) in plaats van het eerder begrote bedrag van €14,-. Daarnaast blijven inwoners € 1,- voor elke 30 liter restafval betalen. De stijging van de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door autonome prijsstijgingen.

Joost Reus, voorzitter Algemeen Bestuur Avri: ”We hebben in 2021 een koers voor de komende jaren ingezet waarbij we ons vooral richten op het behouden van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, en tegelijk de kosten omlaag brengen en de opbrengsten omhoog. Onze inwoners zien daar in 2022 al de eerste resultaten van.”

Marktwerking en betere contracten

Een van de manieren waarop Avri dat realiseert, is door zich in de keten te verdiepen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er betere contracten met andere verwerkers zijn afgesloten. Zo is voor textiel met een andere verwerker een contract afgesloten. Omdat we met z’n allen zoveel online winkelen haalden we in het eerste halfjaar 8% meer oud papier en karton op. De prijs van papier is door marktwerking bijna verdubbeld, van €40 naar €75 per ton.

Meer voorspelbaarheid en stabiliteit van tarieven

Voor meer voorspelbaarheid van onze bedrijfsvoering, zoeken we ook naar meer stabiliteit in (de kosten van) de verwerking van grondstoffen. De afhankelijkheid van grondstofprijzen blijft een instabiele factor. Daarom werken we binnen de Regiodeal samen met andere partijen om bijvoorbeeld textiel zelf te sorteren om zo invloed uit te oefenen op de waarde van de grondstof. Zo gaat de beste kwaliteit textiel naar de regionale kringloopwinkels. De rest van het zelf gesorteerde textiel zou daarna regionaal verwerkt kunnen worden tot halffabricaten of eindproducten door andere partijen in de regio.

Door te zorgen voor een betere aansluiting tussen inzameling van afval, verwerking en ontwikkeling van nieuwe producten, kunnen we bovendien een grote bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen van de regio.

Aanpassingen afvalstoffenverordening en tarieventabel 2022

De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2022 ingaan voor het inzamelen van afval, zijn:
Voor de inwoners van gemeenten die meedoen aan het gescheiden inzamelen van luiers- en incontinentiemateriaal, zijn die tarieven toegevoegd. Voor inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding op het basistarief, is het kwijtscheldingstarief verruimd.

Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing en tarieven 2022 kijk op avri.nl

Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten