Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De zaal in De Spil zat vol tijdens de vergadering van Klankbordgroep Bleskensgraaf.
• De zaal in De Spil zat vol tijdens de vergadering van Klankbordgroep Bleskensgraaf. (Foto: Tilgroep)

Klankbordgroep Bleskensgraaf: grote meerderheid inwoners is voor woningbouw Bleskensgraaf West

  •   keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Klankbordgroep Bleskensgraaf is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de inwoners als woningbouwlocatie kiest voor Bleskensgraaf West. In die overtuiging werden de leden gesteund tijdens de drukbezochte vergadering, woensdag in De Spil.


Het onderwerp woningbouw stond op de agenda en nam ook het grootste deel van de avond in beslag. Mede naar aanleiding van een actie van inwoners van Bleskensgraaf, die via Whatsapp een oproep deden om langs te komen en spandoeken in het dorp, moest in plaats van een kleine ruimte de grote zaal gebruikt worden.

Verrast
Die actie met de slogan 'Werken op Zuid, wonen op West, is het allerbest' was bedoeld om een lans te breken voor het bespoedigen van de bouwvergunning voor TTA op het bedrijventerrein aan de Melkweg. Molenstichting Simav tekende daar, net als de provincie, bezwaar tegen aan.

Er waren de nodige kritische vragen voor het bestuurslid van molenstichting; de Simav had eerst geen bezwaar aangetekend in verband met de molenbiotoop van de Hofwegense Molen, maar kwam daar later - omdat de provincie Zuid-Holland stelde dat de berekeningen niet klopten - op terug.

Hofwegense Molen
"Er is/was veel onvrede waarom dit één seconde voor twaalf gebeurde", vertelt Hamerpagt. "Naast de Hofwegense Molen zijn al twee bedrijven gevestigd. We begrijpen niet waarom de nieuwbouw van Eurogroep, een belangrijk bedrijf voor ons dorp, dan niet kan. Dat zorgt voor een stuk frustratie bij de inwoners." 

De kritiek op Simav spitste zich op: "Een goed bestuur dat vroegtijdig bij de plannen is betrokken, komt niet één seconde voor twaalf, tegen de sluiting van de bezwaarperiode, met een bezwaarschrift. Bovendien diende ook de werkgroep Bleskensgraaf West/De Vriendschap een bezwaar in tegen de nieuwbouw van TTA aan de zuidrand van de kern Bleskensgraaf. Onbegrijpelijk en hoog frustrerend!"

Verrast
De genoemde actie van de inwoners was ook bedoeld om een lans te breken voor de woningbouwlocatie Bleskensgraaf West, zeker omdat de werkgroep Bleskensgraaf West/Molen De Vriendschap zich juist verzet tegen de plannen om nieuwe woningen te bouwen aan de westrand van het dorp. "Als klankbordgroep werden wij er door verrast", vertelt secretaris Egbert Hamerpagt. "Maar het was voor ons een mooie opsteker."

Want ook Klankbordgroep Bleskensgraaf pleit al jaren voor Bleskensgraaf West als beste keuze voor de bouw van nieuwe woningen in het dorp. "De andere opties hebben veel grotere nadelen. Wat ons betreft hoeft de westrand zeker niet meteen helemaal volgebouwd te worden." 

Toelichting
Tijdens de avond kwam sterk naar voren dat er met spoed gewacht wordt op woningbouw in Bleskensgraaf West. "Verschillende vragen uit de zaal onderstreepten deze wens. Wethouder Slob gaf vooral toelichting op het proces, maar deed geen beloftes hierover. November 2019 heeft de gemeente één jaar uitgetrokken voor een onderzoek, daar is het college mee doende. De woningzoekenden kijken met spanning uit naar de uitkomst."

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier