• De 'sturingskaart' waarop de Krimpenerwaard paars kleurt.
• De 'sturingskaart' waarop de Krimpenerwaard paars kleurt.

Krimpenerwaard kleurt paars: ‘niet bouwen vanwege bodemdaling’

Nieuws 4.873 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Een groot deel van de Krimpenerwaard wordt vanwege bodemdaling ongeschikt geacht voor toekomstige woningbouw. Dit blijkt uit zogenaamde ‘sturingskaarten’, die dinsdag zijn gepresenteerd door de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. De Krimpenerwaard kleurt op de kaart paars, met als advies: niet bouwen, tenzij…

Dit advies betekent vooral dat het niet mogelijk is om op een standaard manier te bouwen, omdat de risico’s vanwege bodemdaling groot zijn. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van bedrijven en de aanleg van bedrijventerreinen.

‘Maak heroverweging’
De opstellers van het rapport in een toelichting: ‘Het is belangrijk om deze locaties te heroverwegen. Nieuwbouwprojecten hebben hier grote negatieve gevolgen door de risico’s vanuit het water- en bodemsysteem. Die risico’s kunnen we niet afwentelen op toekomstige generaties of naar andere gebieden. Hier kan dus beter niet gebouwd worden, tenzij je deze zorgen en risico’s kunt wegnemen. In de praktijk zal dit om aanvullende maatregelen en dus extra kosten vragen’.

Er is op de sturingskaart bodemdaling bijna geen gebied in Nederland te zien dat zo paars kleurt als de Krimpenerwaard. Het gaat overigens met name om de binnenwaard. Woningbouw bij de kernen langs de rivieren zou wel kunnen. 

Ook overstromingsgevaar
Het advies geldt met name dus vanwege bodemdaling in deze regio.

Maar ook overstromingsgevaar in dit rivierengebied wordt als een risico gezien. Het advies op dit vlak is: bouwen kan, mits er bij het bouwen maatregelen worden getroffen om overstromingsgevaar tegen te gaan. 

Drinkwater ook probleem
Na het jaar 2030 worden er ook nog eens problemen verwacht vanwege de drinkwatervoorziening.

De verschillende sturingskaarten kunnen worden ingezien via deze link

Gevolgen van bodemdaling

Bodemdaling kan schade veroorzaken aan wegen, huizen/bedrijven, bruggen, riolering, kabels en leidingen. Schade treedt vooral op doordat de bodem niet overal even snel daalt, waardoor funderingen scheefzakken, er spanning komt op kabels en leidingen of er veiligheidsrisico’s optreden voor (weg)gebruikers.

Bron: www.klimaatadaptatienederland.nl

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden