Afbeelding

Begroting: gemeente Krimpenerwaard 'heeft zaken op orde'

Algemeen 61 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Wethouder Ria Boere presenteerde vrijdagmorgen een solide, sluitende meerjarenbegroting voor de gemeente Krimpenerwaard.

Voor komend jaar moeten de uitgaven nog worden aangevuld met 900.000 euro, maar voor 2018 hoeft de algemene reserve niet meer te worden aangesproken. Wel stijgt de rioolheffing met 25 euro om een grootschalige aanpak van het afwateringssysteem in het zompige veengebied kostendekkend te houden.

Fraai resultaat
Boere sprak van een fraai resultaat voor de piepjonge fusiegemeente. "We hebben na nog geen twee jaar de zaken behoorlijk op orde. Harmonisatie van de belastingen is per 1 januari 2017 afgerond. Doordat we 545.000 euro minder te hoeven onttrekken, stijgt het vrije vermogen. Intussen voldoen we aan alle eisen, die bij de herindeling door de provincie zijn gesteld."

Ook burgemeester Roel Cazemier toonde zich zeer tevreden. "We krijgen lof van omliggende gemeenten voor onze aanpak. De gemeente Krimpenerwaard ontstond tegelijk met de overheveling van overheidstaken naar de lokale overheden. Dan is het mooi dat je door de juiste keuzes vrijwel meteen op eigen benen kan staan. De lasten voor onze inwoners worden nauwelijks verzwaard."

De OZB stijgt met een inflatiecorrectie van 0,9 procent. De hogere heffing voor het riool kunnen inwoners wellicht zelf compenseren door minder afval te produceren en netjes te scheiden. Door de invoering van Diftar gaan de meeste huishoudens er op vooruit. Dat geldt echter niet voor eenpersoonshuishoudens in Ouderkerk en Bergambacht. "Goed gedrag wordt beloond", aldus Neven.

De grootste opgaven betreffen het rigoureus aanpakken van het verouderde rioleringsstelsel, versnellen van woningbouw om krimp tegen te gaan en het samenvoegen van alle computersystemen van de vijf voormalige gemeenten en hun afdelingen.

Inhaalslag
Wethouder Dilia Blok hoopt met een discussie over de woonvisie de raad te overtuigen van een inhaalslag. "De economische recessie heeft voor flinke stagnatie gezorgd. Bovendien zijn sommige plannen ruim tien jaar oud en aan verversing toe. Er is intussen meer behoefte aan andere typen woningen voor lagere prijzen. Ontwikkelaars dringen aan op flexibiliteit. Vitaliteit in de kernen is gebaat bij een frisse blik. Ik vind leefbaarheid belangrijker dan gemeentelijke opbrengsten."

Implementatie van de ICT acht wethouder Jan Vente noodzakelijk om goed te communiceren.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie