Afbeelding
Foto: Ab Donker

Een nieuw ‘landgoed’ aan de Lingedijk in Buurmalsen

Nieuws 7.453 keer gelezen

BUURMALSEN • Aan de Lingedijk te Buurmalsen wordt een plan ontwikkeld voor de realisatie van circa tien hectare nieuw en openbaar toegankelijk landgoed. Het is op de plaats van het voormalige fruitbedrijf De Coppel. Op een klein deel (circa één hectare) van het terrein worden zes landelijke woningen gerealiseerd. Hoe dat er uit zal komen te zien? 

Jan Bouter van Bogor Projectontwikkeling uit Gorinchem ziet volop mogelijkheden aan de oever van de Linge. 

“In 2022 werden we geattendeerd op de verkoop van deze tien hectare. Bij de gemeente lag al een vraagplan klaar voor de ontwikkeling van een landgoed met een maatschappelijke functie op deze locatie. De ambitie van de gemeente is om op deze plek een openbaar toegankelijk groen verblijfsgebied te maken in combinatie met een beperkt aantal woningen en daar staan wij volledig achter. We willen de ruimte graag een landschappelijke invulling geven.”

Landgoed aan de Linge
Op deze plek aan de Linge zal een natuurlijk landschap aangelegd worden. “Er komt een grote vijver, een variatie aan bomen, wandel- en fietspaden, en een natuurlijk speelelement. Het is openbaar toegankelijk voor het publiek; iedereen mag er komen. Het wordt een aantrekkelijk gebied en een grote verduurzamingsoperatie.”

Voor de inwoners in Geldermalsen, Buurmalsen en Tricht is het toekomstige landgoed op loop- en fietsafstand gelegen. “We hopen dat het gebied in de gemeenschap een functie gaat vervullen. We willen een mooi en duurzaam landgoed achterlaten.” De negen hectare zullen later ondergebracht worden in een stichting.

Vrijstaande landelijke woningen
Op één hectare worden er zes vrijstaande woningen gebouwd. “De woningen zullen een ingetogen karakter krijgen met een begane grond en kap laag. Het ontwerp past geheel in de setting. De gebouwen zullen op een natuurlijke manier worden opgenomen in het landschap.” Eén van deze woningen zal een beheerderswoning worden, want het gebied moet ook bijgehouden moeten worden.

“Er is veel overleg geweest met verschillende instanties en de samenwerking met de gemeente was uitstekend. In december hebben is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Tot eind januari ligt deze ter inzage bij de gemeente.”

Natuur toevoegen

Jan Bouter ziet de voordelen van dit project. “We vinden het mooi om te zien dat je zoveel natuur kunt toevoegen, die ook nog eens openbaar toegankelijk is. Je doet op deze manier iets voor de natuur èn voor het dorp.” 

In de gemeente West Betuwe zijn veel (oude) landgoederen aanwezig, waarbij Mariënweardt en Noordenhoek de grootste zijn. In de twintigste eeuw zijn er echter weinig nieuwe landgoederen meer aangelegd. Tegenwoordig wordt het stichten van nieuwe landgoederen als een middel gezien om actief landschappen van hoge kwaliteit te ontwikkelen en om de leefbaarheid van het platteland een impuls te geven. 

Kenmerkend voor veel landgoederen is dat gebouwen en ruime omgeving als een geïntegreerd geheel zijn ontworpen en aangelegd. Vaak is in die ontwerpen op subtiele wijze ingespeeld op het bestaande landschap.

Uiterwaarden
Belangrijk punt is natuurlijk dat het terrein in het winterbed (uiterwaarden) ligt van de Linge, met een belangrijke waterbergende functie. Het beleid ten aanzien van bouwen in de uiterwaarden wordt steeds strenger. Binnen het huidige bestemmingsplan is woningbouw niet mogelijk.

Bouwen in de uiterwaarden is alleen toegestaan als de waterbergingscapaciteit niet onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij waterschap Rivierenland. 

Stroomrug
De gemeente West Betuwe heeft bij de ontwikkeling van de locatie daarom ook heel goed gekeken naar de geomorfologische kenmerken van dit uiterwaardengebied. Het is de bedoeling dat de woningen worden gebouwd op een oude stroomrug, die hoger ligt dan het omliggende landschap.

“Op die manier wordt het natuurlijk microreliëf (de verhogingen, red.) van het plangebied benut en kunnen de woonpercelen zonder grote ingrepen op de locatie gerealiseerd worden. Het bestaande maaiveld wordt binnen de ontwikkeling dan ook gerespecteerd.”

De woonpercelen krijgen minimaal een bouwpeilniveau van +3,20 meter NAP-hoogte en maximaal +3,50 meter NAP-hoogte. “Op deze manier wordt voorkomen dat de woningen bij hoog water overstromen en wordt hoogwatervrij ontwikkeld. Het exacte peilniveau wordt bij de verdere uitwerking van de plannen bepaald.”

Meer informatie over het plan is te lezen op de website: 

www.decoppel.nl

Elly van Kuilenburg & Dick Aanen

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

• Het beoogde terrein van het nieuwe landgoed.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

• Een omwonende en wethouder Wil Kosterman op de sociale sofa.
Onthulling van de sociale sofa bij het gemeentehuis Nieuws 20 uur geleden
• Het Platform Toegankelijk West Betuwe.
Overzicht toegankelijke plekken in West Betuwe: Een plek zonder sociale en fysieke drempels Nieuws 23 uur geleden
• Verschillende vechtsporten werden beoefend.
Vechten en verdedigen in Asperen bij de vierde International Martial Arts Hall of Fame Nieuws gisteren

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden