• Geleidelijnen bij Lingedijk/Hooglandscheweg Tricht.
• Geleidelijnen bij Lingedijk/Hooglandscheweg Tricht. Foto: Aangeleverd

Leefbare kernen voor iedereen

Nieuws 565 keer gelezen

WEST BETUWE • Alle dorpen en stadjes van West Betuwe hebben inmiddels een kernagenda opgesteld waarmee inwoners zelf aan de slag gaan voor de leefbaarheid van hun kern. Toegankelijk West Betuwe mocht afgelopen donderdag 26 november vertellen waar het zich voor inzet.

Dit ‘Kerngericht werken’ is een paar jaar geleden in de gemeente West Betuwe geïntroduceerd.  In de kernagenda’s gaat het over thema’s als wonen, verkeer, veiligheid, voorzieningen, recreatie, etc. Afgelopen donderdag 16 november kwam op uitnodiging van de gemeente een divers gezelschap van platformen, dorpsraden en werkgroepen uit verschillende kernen van West Betuwe bij elkaar in de Burcht van Haeften. 

Platform Toegankelijk West Betuwe 
Doel: het delen van kennis over de thema’s in de kernagenda’s. Ook het Platform Toegankelijk West Betuwe was aanwezig en mocht vertellen waar het zich voor inzet. Natuurlijk voor betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Maar dat niet alleen. Het gaat om een inclusieve omgeving creëren.

Dat wil zeggen sociale en fysieke belemmeringen wegnemen waar bewoners met een beperking mee te maken hebben bij onderwijs, sport, recreatie, vervoer, werk, wonen. Dit sluit aan bij de Lokale Inclusieagenda die West Betuwe in 2021 heeft opgesteld met als doel West Betuwe toegankelijker en inclusiever te maken.

Kernagenda’s onder de loep
In de kernagenda’s staat hoe inwoners – met steun van leefbaarheidsbudgetten en de gebiedsmakelaars - werken aan leefbaarheid en sociale samenhang in hun kern. In alle kernen wonen ook mensen met een beperking.

Je zou dus verwachten dat toegankelijkheid en inclusie ook terug te vinden zijn in de kernagenda’s. Dat het expliciet vermeld wordt, geldt maar voor een paar kernen. 

In de kernagenda van Deil bijvoorbeeld staat: ‘Openbare locaties moeten ook goed toegankelijk zijn voor ouderen (met rollators), slechtzienden en rolstoelgebruikers.’ Enspijk wil ‘Toegankelijkheid openbare ruimte verbeteren (inclusie). Met inwoners en ervaringsdeskundigen de knelpunten in kaart brengen.’ 

Tricht is al een stapje verder: ‘Vlakker maken en/of verbreden stoepen, veilige loop- en fietsroutes naar voorzieningen. In samenwerking met het Platform Toegankelijk West Betuwe is dit opgepakt. Ook geleidelijnen, voor slechtzienden, bij de Lingedijk/Hooglandscheweg is gerealiseerd.

Kansen
Er liggen veel kansen en mogelijkheden om in de kernagenda’s toegankelijkheid, net als duurzaamheid, mee te nemen in de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan: - speeltuinen én looproutes daar naartoe zo aanpassen dat ze toegankelijk zijn voor alle kinderen; - samen met ervaringsdeskundigen wandel- en beweegroutes realiseren;

- wegen veiliger maken voor mensen met een visuele beperking, o.a. door het aanbrengen van geleidelijnen; - bij het bouwen van woningen, naast starters en senioren ook bewoners met een hulpvraag betrekken die zelfstandig willen wonen. Kortom, het toegankelijk uitvoeren van de kernagenda’s is een belangrijke stap naar een inclusief West Betuwe.

Meer informatie? Kijk op toegankelijkwestbetuwe.nl.

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app