Nieuwe koers voor Parijsch

  •   keer gelezen

De gemeenteraad heeft op 4 december 2019 besloten een nieuw plan voor de laatste nog te ontwikkelen buurten van Parijsch uit te werken. Belangrijkste punten daarin zijn meer betaalbare woningen, meer groen en op een andere manier omgaan met de auto in de wijk.


Culemborg - Uitgangspunt is een wijk waar het prettig wonen is, waar de auto te gast is, bewegen te voet of per fiets wordt gestimuleerd en er meer ruimte is voor spelen en bewegen in het groen.

Door te zorgen voor meer groen en minder stenen is de wijk ook meer klimaatadaptief. Dat wil zeggen beter bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

In het plan van de gemeente Culemborg wordt ook ingezet op biodiversiteit.

Per buurt komen er centraal gelegen parkeerplaatsen. Onderdeel van het plan is het gebruik van deelauto’s, bij voorkeur elektrisch.

Het plan wordt nu verder uitgewerkt met de betrokken partijen. Zo is er een wijzing van het bestemmingsplan nodig, moet het mobiliteitsconcept verder uitgewerkt worden en ontwerpen gemaakt worden voor de buurten die nog ontwikkeld worden. Daar wordt in 2020 aan gewerkt.

De bouwwerkzaamheden in Parijsch lopen in de tussentijd gewoon door.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten