Gemeente Buren bepaalt koers voor komende jaren

  •   keer gelezen

‘Samen sterk in de regio’ is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Buren. Een sterke gemeente is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. De afgelopen periode heeft de gemeente Buren onderzocht wat voor gemeente zij wil zijn. 


Buren - De Nederlandse gemeenten hebben er de laatste jaren taken bij gekregen vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast moet er de komende jaren veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid, woningbouw en zorg en welzijn. Voor gemeenten is het heel belangrijk om inwoners goed te informeren en te ondersteunen. Maar tegelijkertijd staat de gemeentebegroting onder druk. Gemeente Buren heeft een extern bureau gevraagd om inzicht te geven in wat voor gemeente Buren wil zijn. Burgemeester Josan Meijers: “We denken na over wat voor gemeente Buren wil zijn en welke rol we willen spelen binnen de regio. En wat we daar voor nodig hebben. Deze toekomstoriëntatie is belangrijk voor de richting die we als gemeente ingaan de komende twintig jaar.”

Groei

Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden, het college, medewerkers van de gemeente, vertegenwoordigers uit de regio, het ondernemersplatform en inwoners. De afgelopen jaren is de gemeente ook op andere momenten in gesprek geweest met inwoners, bijvoorbeeld tijdens dorpenrondes. Deze gesprekken zijn ook meegenomen in het onderzoek. Verder zijn er feiten en cijfers over Buren gebruikt. Al deze informatie geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden voor de toekomst. De gemeenteraad heeft hier uitgebreid over gesproken. Op basis van alle informatie is een mogelijk toekomstprofiel gemaakt.

Toekomst 

Dit toekomstprofiel zet in op groei. De wens is dat het aantal inwoners van de gemeente toeneemt door meer woningen te bouwen. Daarnaast is gekozen voor een impuls voor de lokale en regionale economie, in het bijzonder in de sector recreatie en toerisme. De eigen bevolking maakt vanzelfsprekend ook gebruik van deze voorzieningen. Verder wil de gemeente Buren een zelfstandige gemeente blijven.

Volgende stap

De gemeenteraad neemt tijdens de gemeentevergadering op 15 juni een besluit over het toekomstprofiel en over de volgende stap. Die volgende stap is in kaart brengen wat de gemeente Buren op het gebied van bestuur en organisatie nodig heeft om de gewenste toekomstrichting in te gaan. Sander van Alfen, vicevoorzitter van de gemeenteraad: “Dankzij onderzoek, brainstormsessies met de raad en interactie met inwoners is er een helder beeld ontstaan over de uitdagingen waar onze gemeente mee te maken heeft en krijgt. Dit vormt de basis voor ons besluit over het toekomstprofiel en de stap die volgt.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier